Kontakt

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
+358 9 612 9940 (må–fre kl 9–16)
studentmissionen@studentmissionen.fi

Medarbetare

Svenska verksamheten

Skicka e-post enligt modellen fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Lilian Lindén

Ledare för svenska verksamheten

Benjamin Sandell

Ledande studentarbetare (Vasa, Jakobstad)

Nico Villanen

Studentarbetare (Helsingfors)

Jakob Nylund

Studentarbetare (Åbo)

Caspian Boström

Studentarbetare (Mariehamn)

Jonathan Vik

Veritas Forum koordinator

Stödfunktioner

Jussi Miettinen

Generalsekreterare

Tiina Oinonen

Chef för ekonomi och administration

Juha Aho

Receptionen, register

 Suomenkielisen työn yhteystiedot löydät opko.fi-sivulta.