alt=""

Kom med i Jonathans stödring

Veritas Forum koordinator och koordinator för det utåtriktade arbetet

Hej!

Jag är en driven ung studerande som är bosatt i Helsingfors, men hemma från Åland. Just nu är jag i slutet av mina kandidatstudier i statskunskap på Soc&kom vid Helsingfors universitet. Vid sidan om studierna lägger jag mitt engagemang i Studentmissionen där jag arbetar som koordinator för det utåtriktade arbetet och som den svenskspråkiga Veritas Forum-koordinatorn.

Jag brinner för att se Guds rike i studievärlden och Studentmissionen är för mig en utmärkt plattform att tjäna från. Inget är finare än att se det som Gud gör bland studerande.

Arbetsuppgifter

Till mina arbetsuppgifter hör att ordna Veritas Forum med syftet att ordna akademiska diskussioner som lyfter fram tro och de ”större frågorna”, som ofta hamnar i skymundan på universiteten.

Varannan vecka drar jag en diskussionsgrupp i Kajsahuset där tanken är att samla kristna och icke-kristna för att ha öppna diskussioner om ”djupare” ämnen som berör de flesta. Vi talar bland annat om mening och godhet.

Jag jobbar även med att ordna och utveckla Mission week i Svenskfinland. Jag var med och återimporterade konceptet till Finland år 2022. För tillfället har vi en trespråkig Mission week i Helsingfors på våren och en på Åland under sommaren. Båda ordnas för andra året i rad och målet är att göra dem till ett regelbundet årligt evenemang.

Jag drömmer även om att importera ”Grilla en kristen” till Finland, något som den norska motsvarigheten till Studentmissionen jobbar med på stor skala. Konceptet går ut på att ställa en kristen mot väggen med sina tuffaste frågor, vilket har väckt intresset för att lära sig mer om Jesus i Norge.

Understöd arbetet

Genom Studentmissionen har jag nåden att samla mitt engagemang i Guds rike under ett tak. För att det ska kunna fortsätta behövs understöd till min stödring för det utåtriktade arbetet. Kom med!

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 9399 (Veritas Forum Svenskfinland)

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Ålands landskapsregering har den 14.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2022/9077. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2023.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

Seuraa somessa: