Pro Studentmissionen

Pro Studentmissionen är en stödförening för Studentmissionen.

Syfte

Föreningen har två syften. Vi vill förvalta större donationer och testamenten avsedda för evangelisation och mission bland svenskspråkiga studerande i Finland i enlighet med föreningens värdegrund.

Vi vill också hålla kontakt med personer som tidigare varit aktiva i Studentmissionen eller annars bara är intresserade av att hjälpa och stöda föreningens verksamhet. Vi ordnar träffar, vängudstjänster, utflykter och resor.

Föreningen konkurrerar inte med befintliga organisationer utan stöder och kompletterar dessa.

Värdegrund

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medborgare i samhället.

Föreningen vill verka på biblisk grund med evangeliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen.

Info & kontakt

Har du frågor, idéer, förslag? Mejla pro.studentmissionen@gmail.com.

Styrelse

För tillfället sitter bla följande personer i styrelsen:

Malena Ahlskog, ordf.
Lilian Lindén, sekr.
Tom Smeds, kassör

Har du frågor, idéer, förslag? Mejla pro.studentmissionen@gmail.com!

Bli medlem

Mejla pro.studentmissionen@gmail.com för att bli medlem! Vi tar in nya medlemmar när som helst under året. En medlem måste omfatta syftet för föreningen och bli godkänd av styrelsen. Man måste vara minst 18 år gammal för att bli medlem.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och är för tillfället 20 euro per år för förvärvsarbetare och 10 euro för studerande, mammalediga, pensionärer m.fl. motsvarande.

Pro Studentmissionens kontonummer är: FI89 4958 0010 0614 26. Banken är Kvevlax Sparbank. Ref.nr för medlemsavgifter är 123 eller 1230 00 i vissa banker. Målsättningen är att medlemsavgifterna skall täcka de administrativa kostnaderna, så att donerade medel i sin helhet kan gå till arbete bland studerande.

Bra att veta
 1. 1
  Hur är arbetet organiserat?
  Pro Studentmissionen är en registrerad förening. Vi håller årsmöte före utgången av juni, och dit är alla medlemmar välkomna. Årsmötet väljer styrelse, godkänner verksamhetsberättelse och bokslut, samt verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar för verksamheten.

  Dessutom finns Pro S team som planerar och organiserar verksamhet lokalt. För tillfället finns det team i Vasa och Helsingfors. Välkommen med i ett redan existerande team eller starta ett nytt team på din ort!
 2. 2
  Hur kan jag hjälpa till?
  Kom med i ett lokalt Pro S team! Medverka gärna i planering och genomförande av träffar och vängudstjänster så att vi kan hålla kontakt med såna som tidigare varit aktiva eller som annars bara är intresserade av att höra om vad som är på gång inom Studentmissionen.

  Gör Pro Studentmissionen känd! Berätta om föreningen åt dina vänner, t.ex. genom att dela ut visitkort. Be att få korten genom att maila pro.studentmissionen@gmail.com!
 3. 3
  Hur kan jag bidra?
  Vi tar gärna emot testamenten eller insamlingar med anledning av olika högtidsdagar. Be om ett eget ref.nr om du vill starta en insamling! Då kan vi lättare följa upp hur många som betalat in. Ta kontakt via pro.studentmissionen@gmail.com
 4. 4
  Hur används och förvaltas pengarna?
  De donationer vi får placeras på inrådan av ett team bestående av placeringsexperter. Vi beaktar även etiska principer i placerandet. Placeringarna ger avkastning, som regelbundet kan betalas ut. Vi ger gärna bidrag till personalkostnader, eftersom medarbetare är viktiga för kontinuiteten i arbetet, och det är vanligtvis svårare att få stöd för just löner från annat håll. Dessutom stöder vi gärna arbetsformerna Veritas Forum och Mission Week.