alt=""

Kom med i Sagas stödring

Studentarbetare (Åland)

Hej!

Jag heter Saga Lindholm och är 18 år gammal och kommer från Åland. På helgerna bor jag på ön Simskäla med min mamma, pappa och storasyster, och i veckorna bor jag i lägenhet nära Mariehamn för att ha ett rimligare avstånd till skolan. Jag går tredje och sista året på Ålands lyceum och blir förhoppningsvis student till våren. Vad jag kommer att göra nästa höst är fortfarande osäkert, men troligen något inom vård.

Som skärgårdsbo tycker jag mycket om att utforska Guds skapelse genom att vistas i skog och på hav. Viltvård och det gamla skärgårdslivet intresserar mig mycket. Jag tycker om att röra på mig och har bland annat 10 års erfarenhet av innebandy i bakfickan (fast detta inte syns på planen). Att baka bröd och sötsaker tycker jag om, men då helst utan recept.

Till hösten hoppas jag att få kunna vara med och bidra till en god, trygg miljö där alla kan utvecklas och komma närmare Gud. Jag vill vara ett levande exempel på det hopp vi har och sprida Guds kärlek till troende och icke-troende, speciellt på våra samlingar.

Jag tror att andliga vindar har börjat blåsa upp på Åland och jag hoppas att vi i Studentmissionen kommer kunna leda några båtar i hamn!

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 910860 (Mariehamn)

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Åland 2024: Ålands landskapsregering har den 7.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.