Kom med i Caspians stödring

Studentarbetare (Åland)

Hej!

Jag är 19 år gammal, och har bott hela mitt liv på Åland. För tillfället går jag tredje året på gymnasiet, och hoppas bli student till våren. Samtidigt jobbar jag som lärare i Föglö grundskola och har en 10 % anställning som studentarbetare för Studentmissionen i Mariehamn. Att arbeta med människor är jätteroligt, speciellt när man har förmånen att få göra det tillsammans med Gud.

Studentmissionen har haft verksamhet i Mariehamn sedan hösten 2021. Redan innan det var vi en grupp ungdomar som hade ungdomssamlingar i Mariehamn. Jag har varit med från början, och har fascinerats över Guds ledning under denna tid. Trofasthet i det lilla vi gör, tillsammans med Gud, kan bära stor frukt, vare sig vi får se den eller inte. Min vision och bön är att vi i Studentmissionen på Åland ska få plantera många senapskorn bland ungdomar, och få vara med och hjälpa de kornen växa till stora blomstrande växter.

Arbetet i Guds rike är ett lagarbete. Med varandra, med Gud. Vill du bli med och stöda och be för det arbete vi med Gud gör på Åland, kan du komma med här.

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 910860 (Mariehamn)

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Ålands landskapsregering har den 14.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2022/9077. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2023.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.