alt=""

Kom med i Johan stödring

Studentarbetare i Vasa

Hej!

Jag heter Johan Myrskog, är 32 år och kommer från Helsingfors. Till min utbildning är jag journalist men började under coronaåren studera vidare och håller nu på att göra mig färdig till ämneslärare i religion och samhällslära. Jag är gift med Charlotte och vi har en treåring samt ett till barn på kommande senare i höst. 

På fritiden sysslar jag mycket med musik. Jag spelar gitarr och sjunger. För några år sedan gav jag ut en egen skiva under artistnamnet IOHN och den andra skivan är som bäst i mixningsskedet och beräknas bli klar under hösten. Jag tränar också crossfit på fritiden.

Mina förväntningar inför hösten är att se både individer och gemenskaper växa och mogna och stiga ut i sitt fulla potential. Jag tror mycket på att Gud verkar i de miljöer och genom de relationer som redan finns i vår vardag. Frågan är: hur blir jag mera medveten om Guds närvaro och hur kan jag samarbeta med honom där jag redan är?

Jag är teolog och har en naturlig passion för Bibeln och älskar att undervisa. Jag har också lett lovsång under många år och jag hoppas kunna utveckla lovsångsarbetet i Vasa på ett sådant sätt att fler kan börja tjäna genom lovsången. Där finns en oerhörd kraft som väntar på att komma fram.

Johan Myrskog

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer:
9108 31 (Vasa) 

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Ålands landskapsregering har den 14.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2022/9077. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2023.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.