Hem  /  Info  /

Organisation

Organisation

Förbundsmötet

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet i Studentmissionen. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. väljs medlemmarna i förbundsstyrelsen.

Lokalföreningarnas representanter samt förbundets egentliga medlemmar har rösträtt. Förbundsmötet hålls en gång per år, vanligtvis i slutet av mars. Nuförtiden kan medlemmar också delta på distans, men då behöver man anmäla sig på förhand till opko@opko.fi! Mötet går på finska.

Förbundsmötet behandlar stadgeenliga ärenden som verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och bokslut för hela förbundet. Förbundsmötet väljer förbundsstyrelsens medlemmar.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder Studentmissionens verksamhet och ekonomi, väljer generalsekreterare och andra arbetstagare samt bestämmer om relationer till andra organisationer i hemlandet och utomlands.

I förbundsstyrelsen sitter tolv (12) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter. Verksamhetsperioden för de ordinarie medlemmarna är två år och suppleanternas verksamhetsperiod uppgår till ett år. Varje år är sex (6) ordinarie medlemmar och suppleanter i tur att avgå. Kontaktuppgifter till förbundsordföranden: forbundsordf(at)studentmissionen.fi.

Sarbus

Sarbus är de svenska lokalföreningarnas samarbetsorgan. I Sarbus deltar representanter för alla lokalföreningar och några alumner. Alla medarbetare för svenska verksamheten har rätt att delta. Sarbus har rätt att ge beslutsförslag till förbundsstyrelsen i ärenden som gäller svenska verksamheten, som tex verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, budget och anställningsärenden.