Info

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission, FSSM

Vision

Studentmissionens vision är att göra Kristus känd bland studerande och skolungdomar.

Vår vision är att Studentmissionen ska växa. Vi vill se livskraftiga och sprudlande gemenskaper av studerande på de orter där vi finns, och vi vill finnas på fler campus i framtiden. Vi vill breda ut våra tältpålar, som det står i Jes 54: 2-3:

“Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.”

Syfte

Vi arbetar för att:

 • leda studerande att ta emot Jesus Kristus som sin personliga Frälsare och Herre
 • leda de troende att växa i sitt lärjungskap
 • växa i gemenskap
 • betona Bibeln som Guds ord, bönens betydelse och nödvändigheten att underordna sig den Helige Andes ledning
 • leda de troende att vinna andra studerande för Kristus och till att förverkliga Hans missionsbefallning.

Värderingar

Missionalitet

▸ Vi vill framför allt finnas på campusen och skolorna.
▸ Alla unga förtjänar att höra evangeliet.
▸ Alla har en kallelse och en plats i Guds stora plan; detta vill vi stöda.
▸ Den kristnes kallelse är att leva sitt liv som en hel människa.
▸ Vi är en del av en världsvid familj, med både inre och yttre mission.

Studentinitiativ

▸ Den studerande är inte ett objekt, utan ett subjekt.
▸ Vi bygger vår verksamhet på studerandeinitiativ och -kreativitet.
▸ Vi stöder de unga att verka i olika uppgifter enligt deras förmåga.
▸ Vi erbjuder praktik- och civiltjänstgörarplatser när det finns ekonomiska resurser.

Firande

▸ Varje gång vi lyckas med någonting är det värt uppmärksamhet och att firas.
▸ Vi vill främja en god anda i allt vårt arbete.
▸ Vi ger respons i positiva ordalag.
▸ Vi ordnar fester och måltider för att främja gemenskapen och få en försmak av himlen.

Att bry sig om

▸ Vi vill tala gott om varandra.
▸ Vi vill ge uppmärksamhet åt varandra i vardagen och speciellt vid vändpunkter i livet.
▸ Människan är viktigare än jobbet eller uppgiften.
▸ Vi vill möta människor och bry oss om varandra.
▸ Vi bygger en gemenskap där det är gott att vara med och arbeta, och som det också är lätt att lämna.
▸ Vi vill ge mänskan stöd att växa på alla plan.

Gemenskap

▸ Vi vill att vår kristna gemenskap ska vara öppen för olika typer av människor.
▸ Vi stöder den enskilda studerandes identitet i enlighet med en kristen mänskouppfattning.
▸ Vi vill ge rum för olika sorts uttryck för kristen tro.
▸ Vi respekterar alla oberoende av deras åsikter.

Vad är Studentmissionen?

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM)

 • har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, svenska och finska och på senare tid också på engelska.
 • är den största kristna studentrörelsen i Finland med verksamhet på 14 orter. Studentarbete på svenska på fem orter, i Helsingfors, Jakobstad, Mariehamn, Vasa, och Åbo.
 • är en självständig organisation inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi har förbundit oss till Bibeln och den lutherska bekännelsen.
 • är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har medlemsorganisationer i ca 170 länder.
 • äger det kristna kurscentret Enä-Seppä i Vichtis.
 • arrangerar Veritas Forum på svenska i Finland.