Kom med i Lilians stödring

Ledare för svenska verksamheten

Hej!

Jag har jobbat för Studentmissionen i flera omgångar, och före det var jag aktiv i HSSM när jag studerade teologi vid Helsingfors universitet. Först blev jag kallad att jobba för Studentmissionen i Åbo och det gjorde jag på 60 % i ungefär fem år.

Efter det gick jag missionskursen för Finska Missionssällskapet och blev småningom sänd till Israel där jag jobbade på Caspari centret i Jerusalem en period. I Israel deltog jag också i aktioner som organiserades av Jews for Jesus, och så engagerade jag mig i studentarbetet och startade bl.a. upp ett arbete bland utländska och hebreiskspråkiga studerande i Jerusalem. Då fanns ingen anställd för det internationella studentarbetet, men idag finns det en sådan, så arbetet har gått framåt.

När jag kom tillbaka till Finland behövdes en ledare för det svenska arbetet i Studentmissionen och det har jag sysslat med sedan dess, först så att jag också ledde det lokala arbetet i Helsingfors, men sedan enbart som ledare för svenska verksamheten. En paus på några år hade jag när min dotter Anna blev född, men sedan dess har jag varit tillbaka.

Under min tid i Studentmissionen har jag importerat Veritas Forum konceptet till Finland, varit med och startat upp lokalföreningarna i Jakobstad och på Åland samt grundat en förening för stödmedlemmar, Pro Studentmissionen. Jag fastnade också för Mission week konceptet och har hjälpt till att möjliggöra det på svenska i Finland, bla genom att skicka medarbetare till Feuer konferensen nere i Europa.

De svenska medarbetarna våren 2023
De svenska medarbetarna våren 2023

Min vision på lång sikt

Jag vill att Studentmissionen ska växa. Jag tänker då på följande områden:

  • antalet medarbetare, från sex till tio-tolv stycken, så att det skulle finnas två på varje ort
  • arbetsprocent, från sex deltidsanställda till fyra heltidsanställda och flera på deltid
  • antalet campus där vi är närvarande på en regelbunden basis, från fem till tio
  • antalet studerande som är med i lokalföreningarnas styrelser, från tre till fem personer i medeltal
  • fler smågrupper, så att varje campus har en egen grupp plus gemensamma träffar på orten
  • kaffebjudningar, dialoggrupper, Mission weeks, Veritas Forum och Grilla en kristen på varje ort

Till mina arbetsuppgifter hör att

Rekrytera nya medarbetare och handleda dem, speciellt vad gäller uppföljning av verksamheten och att hålla kontakt med stödringar.

Grunda nya lokalföreningar när det behövs, nu senast på Åland. Det innebär att fixa nya stadgar, ansöka om tillstånd för medelinsamling, skriva ansökningar, verksamhetsplaner och budgetar en första gång så att föreningen kommer i gång.

Planera och organisera Veritas Forum samtidigt som jag handleder Veritas Forum koordinatorn. Hjälpa de nya medarbetarna att förverkliga sina idéer, som nu senast när koordinatorn för det utåtriktade arbetet ville införa en ny arbetsform, en så kallad dialoggrupp.

Fungera som informatör för det svenska arbetet, vilket bla. innebär att redigera ett Fssmnytt varje månad. Planera nya webbsidor när det behövs och förnya innehållet regelbundet, både för Studentmissionen, Veritas Forum och Pro Studentmissionen.

Förbereda ärenden och kalla till sarbusmöte, vilket innebär att skriva verksamhetsplan och berättelse för svenska verksamheten samt fundera på hur vi ska få in mera resurser till arbetet och hur vi ska dela det vi får in. Skriva bidragsansökningar.

Förbereda ärenden och kalla till Pro Studentmissionens möten, samt fungera som sekreterare i styrelsen.

Delta i möten med finska ledarteamet och förbundsstyrelsen och rekrytera nya medlemmar till förbundsstyrelsen, Pro Studentmissionen och sarbus när det behövs.

Några drömmar

Medan jag var på mammaledigt avslutades det långvariga samarbetet mellan de nordiska länderna och NOSA-konferenserna som hållits varje år sedan 1960-talet lades på is. I stället dök en annan typ av konferens upp i Finland, Disciple, och den har fått fungera som ett positivt samarbete mellan Petrus församling och Studentmissionen, både på finska och svenska. En dröm för mig har varit att kunna bjuda in också nordiska studerande till Disciple, eftersom mycket av programmet ändå går på engelska och svenska.

En annan dröm jag har är att vi skulle få en naturlig och nära kontakt till en studentförening i ett annat land, kanske ett europeiskt så att det inte skulle vara så svårt att besöka varandra. 

En tredje dröm är ordna Bibelresor för studerande och stödmedlemmar, där man samtidigt kunde bekanta sig med det landets studentförening. Be gärna för dessa drömmar, att de skulle få slå in i sinom tid.

Kom gärna med i min stödring, så får du ett personligt nyhetsbrev av mig en till två gånger per termin!

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 9108

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Ålands landskapsregering har den 14.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2022/9077. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2023.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.