Kom med i Benjamins stödring

Ledande studentarbetare, Vasa, Jakobstad

Hej!

Jag är en 37 år gammal trebarnsfar gift med en fru. Vi bor sedan några år tillbaka i Vasa efter ha upplevt en kallelse från Gud att lämna vårt liv och arbete i Helsingfors och gå dit Han visar oss. Inom Studentmissionen sitter jag på tre stolar som ledande studentarbetare och studentarbetare i Vasa och Jakobstad. Jag brinner för att hjälpa människor att upptäcka ett glatt lärjungaskap och se potentialet i Kristi kropp bli verklighet genom att Guds folk förnyas och att gemenskaper som når nya tar form.

Att jobba med Gud är mångsidigt så ofta får man stiga in i det som behövs för stunden, men får jag välja så trivs jag bäst bland människor, och särskilt när samtalet handlar om att ta nästa steg med Jesus oberoende av var man är. I mitt arbete har jag fått chans att undervisa, jobba med församlingsutveckling, lärjungaträning och att grunda nya gemenskaper. Jag tror att det normala kristna livet är ett liv lett av Anden och uppskattar särskilt de stunder när jag får hjälpa människor att upptäcka livet i bön och vilka gåvor Gud har gett var och en.

Att samarbeta med Gud är ett spännande liv och vill du vara med och stöda och be för det arbete Gud gör genom mitt liv kan du komma med här.

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 9108 31 (Vasa) 9108 57 (Jakobstad)

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Åland 2024: Ålands landskapsregering har den 7.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.