Hur långt är vi beredda att följa den uppståndne frälsaren? Påskens budskap kan inte lämna oss o...
Efter att ha fyllt femtio år är Matti Aspvik mera medveten om Guds kallelse än någonsin. Sin liv...