Välkommen med i Studentmissionen!

Vi vill göra Kristus känd

Studentmissionens uppgift är att göra Kristus känd bland studerande och skolungdomar. Vi finns på följande platser i Svenskfinland:

FSSMnytt

Studentmissionens skickar ett nyhetsbrev per e-post varje månad, FSSMnytt, till alla som vill ha det. Meddela din e-postadress till studentmissionen@studentmissionen.fi

Veritas Forum

Veritas Forum är en akademisk debatt eller dialog där man diskuterar uppriktigt om livets stora frågor från olika synvinklar och världsåskådningar.

Disciple

Disciple är en konferens för alla som vill följa Jesus och som tror att det är vägen till verklig förändring. Vi vill göra alla folk till hans lärjungar och att den strävan bör vara i centrum.

Bli medlem

Att bli medlem är ett enkelt sätt att stöda Studentmissionens verksamhet. Fyll i blanketten på nätet. Du behövs!

Vem är vi?

Studentmissionen är en självständig organisation inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har medlemsorganisationer i ca 170 länder.

Ta kontakt med oss

Om du vill veta vad som händer, ta kontakt med studentarbetaren på din ort! Vi arbetar i Studentmissionen just nu.

Pro Studentmissionen

Pro Studentmissionen vill förvalta större donationer och hålla kontakt med Studentmissionens alumner.

Stöd vårt arbete

Studentmissionens verksamhet möjliggörs av frivilligarbete, förbön och ekonomiskt understöd. Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Enä-Seppä

Enä-Seppä är en drömplats för t.ex. läger, lägerskolor, kurser, möter, fester, arbetsplatsers gemenskaps- och rekreationsdagar.