Kontakt

Medarbetare inom FSSM

Lilian Lindén
+358(0)50 526 5318
Ledare för svenska verksamheten (Helsingfors)
Edith Kortekangas
-
Studentarbetare i Helsingfors
Amos Airola
Studentarbetare i Åbo
Benjamin Sandell
Studentarbetare i Vasa och Jakobstad
TM
Jean Banyanga
skolungdomspastor i Mariehamn
FT, TM