Historia

Historia

1947 International Fellowship of Evangelical Students (IFES) grundas efter andra världskriget
1964  Finskt studentmöte i Lahtis, där missionsväckelsen får sin början
1964  Det första nordiska studentmötet på biblisk grund efter avbrottet på 40-talet, hålls i Ransäter, Sverige
1964  Finlands Ev. Luth. Studentmission (FSSM, eller på finska Suomen Ev.lut. Ylioppilaslähetys) grundas i Helsingfors. Stig-Olof Fernström är en av grundarna
1964 FSSM godkänns inofficiellt som en del av IFES
1965  Nordiskt studentmöte i Lahtis
1965  Utrymmen hyrs på Salomongatan i Helsingfors
1965  Tvåspråkig verksamhet inleds i Åbo
1965  Offentlig mötesverksamhet på svenska inleds i Helsingfors
1967  FSSM blir officiellt en del av IFES
1967  Det första nordiska skolungdomsmötet hålls i Sverige
1968  Skolungdomsarbetet på svenska inleds med ett sportlovsläger i Pojo  
1968  Nordiskt skolungdomsmöte i Mariehamn, Finland
1968 Verksamhet på enbart svenska inleds i Åbo
1969 Helsingfors svenska Studentmission (HSSM) grundas
1970 Första skolungdomsarbetaren på svenskt håll anställs, Berith Kloo
1971 Förbundet Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf grundas, dit lokalföreningarna ansluter sig
1971 Första studentarbetaren på svenskt håll anställs, Christian Perret
1972 Kansliet flyttar till Lönnrotsgatan i Helsingfors
1977 Åbo svenska Studentmission (ÅSSM) grundas
1978 Kansliet flyttar till Kalevagatan i Helsingfors
1979 Skolungdomsmissionen grundar en egen förening (Föreningen upplöst på 90-talet)
1980 Vasa Studentmission (VSM) grundas
1980 Genom en insamling blir det möjligt att köpa utrymmena på Kalevagatan i Helsingfors
1988 Studentmissionens kansli flyttar till Norra Kajen i Helsingfors
1992 Den finska föregångaren till Bibelkuppen (Raamattuvisa) får mycket uppmärksamhet i medierna, bla för att tv-programmet The bold and the beautiful hamnar att flytta när finalen sänds
2003 Lägergården Enä-Seppä i Vichtis införskaffas
2004 40-årsjubileet firas bla med en ”Alla tiders medarbetarkonferens” på Enä-Seppä
2005 Kansliet flyttar till Tavastvägen på Arabiastranden i Helsingfors
2012 Veritas Forum ny arbetsform i Finland, William Lane Craig (USA) deltar i det första forumet och alla ryms inte in i salen i Porthania
2013 Pro Studentmissionen stödförening grundas
2014 50-årsjubileet firas i Astoria-salen i Helsingfors
2014 Jakobstads Studentmission grundas 

2021 Verksamhet bland skolungdomar på Åland startar 

2022 Ålands Studentmission grundas