Åbo

Coffee and cake

Kommande evenemang

Opiskelijailta
12.11.2019
More to Come - , Stefan Gustavsson
Månadsmail - Mars 2019


Hejsan!
Månadsmailen är tillbaka.
Detta är vad som är på gång i Studentmissionen i Åbo under marsmånad:
8.3 Coffee & Cake kl.18-20
12.3 Studmisskväll tillsammans med Opko i Evankeliumintalo kl. 18:30
Facebook-eventet
22... Läs mer

Välkommen till Åbo Studentmission!

Åbo Studentmission är en aktiv kristen studentförening. Studentmission hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) som är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

A generation is coming together, hungry for a move of God Revive our hearts, revive our universities Revive Europe

27.12.2019 – 1.1.2020

Karlsruhe, Germany

”Revive” is open to Christian students and graduates, aged 18-30, across Europe. Through Scripture-saturated sessions focussed on the book of Acts, we will be asking God to: revive our hearts, revive our universities, revive Europe. The program will also feature extensive times of worship, authentic testimonies, challenging talks, and

FSSM-blogg

Betydelsen av en god gemenskap

Lilian Linden
22.8.2018

...