Åbo

Coffee and cake
Månadsmail - Mars

"Ett har jag begärt av Herren, det jag längtar efter: Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel" - Ps. 27:4

Vårmöte 16.03.2018

Välkommen på vårmöte fredagen den 16.03.2018, kl.16.00 i Betlehemskyrkan... Läs mer

Välkommen till Åbo Studentmission!

Åbo Studentmission är en aktiv kristen studentförening. Studentmission hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) som är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) söker studentarbetare, främst till Vasa men också till Jakobstad. Anställningen är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2018 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 % separat till Vasa och Jakobstad, eller 40-50% sammanlagt. Den anställde förbinder sig att samla in medel i samarbete med organisationen så att

FSSM-blogg

En personlig hälsning

Lilian Linden
28.2.2018

...