Åbo

Coffee and cake

Kommande evenemang

Opiskelijailta
6.9.2019
Welcome to Town - , Vi alla
12.11.2019
Missionweek Åbo - , Stefan Gustavsson
Månadsmail - Mars 2019


Hejsan!
Månadsmailen är tillbaka.
Detta är vad som är på gång i Studentmissionen i Åbo under marsmånad:
8.3 Coffee & Cake kl.18-20
12.3 Studmisskväll tillsammans med Opko i Evankeliumintalo kl. 18:30
Facebook-eventet
22... Läs mer

Välkommen till Åbo Studentmission!

Åbo Studentmission är en aktiv kristen studentförening. Studentmission hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) som är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

World Assembly hålls vart fjärde år och 2019 är det Sydafrikas tur att vara värd för mötet. Som studerande kan du ansöka om att bli Studentmissionens representant och få största delen av din resa betald!

Studentmissionens paraplyorganisation International Fellowship of Evangelical Students (IFES) ordnar vart fjärde år en världskongress som samlar studerande och medarbetare samt förtroendevalda. Nästa kongress hålls 3-11.7.2019 i Durban, Sydafrika och temat är "Messengers of Hope. The University in God’s Story".

I progammet finns tid både för bibelstudier, att arbeta med den gemensamma

FSSM-blogg

Betydelsen av en god gemenskap

Lilian Linden
22.8.2018

...