Åbo

Coffee and cake

Kommande evenemang

Andra aktiviteter
26.10.2018
Coffee and Cake -
2.11.2018
Coffee and Cake -
9.11.2018
Coffee and Cake -
16.11.2018
Coffee and Cake -
Opiskelijailta
30.10.2018
Studmisskväll - , Susanna Kokkonen
Månadsmail - Mars

"Ett har jag begärt av Herren, det jag längtar efter: Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel" - Ps. 27:4

Vårmöte 16.03.2018

Välkommen på vårmöte fredagen den 16.03.2018, kl.16.00 i Betlehemskyrkan... Läs mer

Välkommen till Åbo Studentmission!

Åbo Studentmission är en aktiv kristen studentförening. Studentmission hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) som är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

World Assembly hålls vart fjärde år och 2019 är det Sydafrikas tur att vara värd för mötet. Som studerande kan du ansöka om att bli Studentmissionens representant och få största delen av din resa betald!

Studentmissionens paraplyorganisation International Fellowship of Evangelical Students (IFES) ordnar vart fjärde år en världskongress som samlar studerande och medarbetare samt förtroendevalda. Nästa kongress hålls 3-11.7.2019 i Durban, Sydafrika och temat är "Messengers of Hope. The University in God’s Story".

I progammet finns tid både för bibelstudier, att arbeta med den gemensamma

FSSM-blogg

Betydelsen av en god gemenskap

Lilian Linden
22.8.2018

...