Åbo

Coffee and cake
Infomail - Höstmöte 24.11, gratis frukost måndagar, tisdagar och torsdagar varje vecka.


"Ty jorden skall bli full av kunskap om Herrens härlighet, så som vatten täcker havets djup" - Habackuk 2:14

OBS!
Studentmissionens höstmöte hålls den 24.11.2017 kl.16.... Läs mer

Välkommen till Åbo Studentmission!

Åbo Studentmission är en aktiv kristen studentförening. Studentmission hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) som är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) söker studentarbetare, främst till Vasa men också till Jakobstad. Anställningen är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2018 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 % separat till Vasa och Jakobstad, eller 40-50% sammanlagt. Den anställde förbinder sig att samla in medel i samarbete med organisationen så att

FSSM-blogg

Anden leder oss till människor

Johan Myrskog
13.4.2017

...