Helsingfors

På en adventsbal i Helsingfors

Designa ditt egna halarmärke och skicka det per epost åt christoffer.melin95@gmail.com (t.ex. som .jpg, .png eller pdf) senast den 13.5. Det bästa bidraget väljs via omröstning, beställs och säljes förhoppningsvis till hösten.

... Läs mer

Välkommen till Helsingfors Studentmission!

Helsingfors Studentmission är en aktiv kristen gemenskap som verkat sedan 1964. Helsingfors Studentmission hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) som är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

 

 

 

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) söker studentarbetare, främst till Vasa men också till Jakobstad. Anställningen är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2018 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 % separat till Vasa och Jakobstad, eller 40-50% sammanlagt. Den anställde förbinder sig att samla in medel i samarbete med organisationen så att

FSSM-blogg

Anden leder oss till människor

Johan Myrskog
13.4.2017

...