Sommarbrev från Studentmissionen

11.07.2016 in Blogg

Ett evangeliskt kollekttal

Jag har aldrig varit särskilt mycket för att hålla kollekttal. Kanske det beror på att jag ibland har varit utsatt för kollekttal som bara har lämnat en förlamande känsla efter sig. Talaren har med hjälp av olika psykologiska konster och knep försökt hos åhörarna skapa en sådan känsla av fördömelse att de skall ge en extra stor kollekt. Genom denna prestation skall de köpa sig Guds välvilja för ett litet tag – tills nästa brinnande kollekttal hålls. Detta skulle jag kalla för ett lagiskt offrande. Ovilligt ger man en summa för att Gud och människor sedan skall vara nöjda en stund.

Jag tror inte vi hittar mycket av en sådan lagisk offermentalitet i Bibeln. Vi hittar nog ”kollekttal” i den heliga Skrift. Men de är av rakt motsatt sort. Jag skulle vilja påstå att de bibliska uppmaningarna till givande handlar om ett evangeliskt offrande. Hur ser det då ut? Jo först och främst är det frivilligt att ge. Paulus skriver: Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. (2Kor 9:7) Paulus konstaterar att vi genom Kristus har blivit rika på många sätt. Av denna rikedom som har blivit oss given får vi ge vidare åt andra (Se bl.a. 2Kor 8:7). I profeten Malakis bok kommer det fram att det är en dyrbar förmån att få ge tionde. Åt dem som så gör säger Herren: ” Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått.

Vad kan då detta betyda för oss som är stödkårens medlemmar? Jo, kanske att vi har förmånen att få vara glada givare som ger ett kanske inte så stort, men regelbundet bidrag för det kristna studentarbetet. Regelbundenheten är viktig genom att vi har anställda som skall få ut sin lön. Men kom ihåg frivilligheten och glädjen. Den som blir mest välsignad är du!

Johan Eklöf

Ifall du av fri vilja och glatt hjärta vill ge en gåva till Studentmissionen kan du göra det här.