Stöd oss!

Stöd oss!

Studentmissionens verksamhet möjliggörs av frivilligarbete, förbön och ekonomiskt understöd. Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Tjäna

En stor del av vårt arbete bygger på frivilligarbete. Vi behöver frivilligarbetare med olika gåvor, allt från människor som vill rensa i blomrabatter till VVS-planerare, kollektbärare och mentorer. Ytterligare information om våra frivilligarbeten kan du få av våra medarbetare och via Pro Studentmissionen.

Be

"Om inte Herren bygger huset 
bygger arbetarna förgäves.
 Om inte Herren vaktar staden
 vakar väktaren förgäves." (Psaltaren 127:1) Du kan beställa på våra vänbrev eller läsa vår bönekalender för att stöda dig i ditt förbönsarbete för Studentmissionen.

Donera

 

Vårt insamlingskonto är: FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).

Ditt stöd är organisationens ryggrad och gör en stor skillnad eftersom 3/4 av Studentmissionens inkomster kommer från privata understödjare. Därtill får vi en stiftskollekt av Borgå stift och en del andra bidrag från församlingar och stiftelser.

Insamlingstillstånd

 

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

 

Referensnummer för privatpersoner:

Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt.

 • Svenska verksamheten: 9108
 • Helsingfors: 9108 15
 • Vasa: 9108 31
 • Åbo: 9108 28
 • Jakobstad: 9108 57
 • Skolungdomsarbete: 9108 44
 • Veritas Forum arbete på svenska: 9399
 • FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: 9933
 • Mission Week på svenska: 9030

 

Ref.nr för församlingar:

 • Församlingarnas kollekter: 9140
 • Svenska verksamheten: 9111
 • Arbetet i Helsingfors: 9111 15
 • Arbetet i Vasa: 9111 31
 • Arbetet i Åbo: 9111 28
 • Arbetet i Jakobstad: 9111 57

 

Ref.nr för stiftelser, lokalföreningar m.fl.:

 • Svenska verksamheten: 9409
 • Arbetet i Helsingfors: 9409 11
 • Arbetet i Vasa: 9409 37
 • Arbetet i Åbo: 9409 24
 • Arbetet i Jakobstad: 9409 57
 • Skolarbete: 9409 40

 

Testamente

Om Studentmissionens vision är viktig också för dig, kan du med ett testamente hjälpa oss att förverkliga den visionen. Du kan testamentera en viss summa eller hela din förmögenhet till Studentmissionens svenska verksamhet. För att hjälpa oss portionera ut gåvan under en längre tid kan donationen ske via Pro Studentmissionen.

Vill du har mer information eller ge feedback? Ta kontakt med ledaren för svenska verksamheten studentmissionen(at)studentmissionen.fi.