Stöd oss!

Stöd oss!

Studentmissionens verksamhet möjliggörs av frivilligarbete, förbön och ekonomiskt understöd. Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa. Vi vill se livskraftiga och sprudlande gemenskaper av studerande på de orter där vi finns, och vi vill finnas på fler orter i framtiden om det bara är möljigt. Vi vill breda ut våra tältpålar, som det står i Jes 54:2-3. "Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer."

Tjäna

En stor del av vårt arbete bygger på frivilligarbete. De studerande som är med i lokalföreningarna både planerar och genomför det mesta av verksamheten på lokalplanet. Dessutom behöver vi aktiva alumner i det svenska samarbetsorganet Sarbus och i förbundsstyrelsen. Pro Studentmissionen har lokala team i Vasa och Helsingfors. Mer information om hur just du kan hjälpa till kan du få av våra medarbetare eller via Pro Studentmissionen.

Be

För att vårt arbete ska kunna växa behöver vi förebedjare som bereder marken och gör den mjuk, och som vaktar murarna runt det vi bygger. "Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves." (Psaltaren 127:1) I FSSMnytt får du nyheter varje månad om vad som är på gång och vad som behöver bäras fram i bön för Herren. För att läsa senaste FSSMnytt, klicka upp studentmissionen.fi/resurser.

Bidra

Vi vill att fler studerande ska lära känna Jesus och bli hans efterföljare. Om du vill investera i den visionen, bli en regelbunder understödjare för något eller några av de arbetsfält som nämns nedan.

Om du har MobilePay på din telefon kan du enkelt stöda Studentmissionens arbete på numret 35985. Skriv t.ex. "Studentmissionen" eller "Mission Week" som meddelande!

Du kan testamentera en viss summa eller hela din förmögenhet till Studentmissionens svenska verksamhet. För att hjälpa oss portionera ut gåvan under en längre tid kan donationen ske via Pro Studentmissionen.

Vill du har mer information eller ge feedback? Ta kontakt med ledaren för svenska verksamheten via studentmissionen(at)studentmissionen.fi.

Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

Insamlingskonto

Vårt insamlingskonto är FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).

Referensnummer

Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt.

Referensnummer för privatpersoner:

 • Svenska verksamheten: 9108
 • Ledande: 9108 44
 • Helsingfors: 9108 15
 • Otnäs: 9108 1520
 • Jakobstad: 9108 57
 • Vasa: 9108 31
 • Åbo: 9108 28
 • Skolungdomsarbete: 9108 99
 • Veritas Forum arbete på svenska: 9399
 • Information och mediearbete på svenska: 9933

Utåtriktad verksamhet:

 • Mission Week på svenska: 9030
 • Mission Week i Helsingfors: 9030 13
 • Mission Week i Åbo: 9030 26
 • Mission Week i Vasa: 9030 39
 • Mission Week i Jakobstad: 9030 55

Referensnummer för församlingar:

 • Svenska verksamheten: 9506 (tidigare 9111 eller 9140)
 • Arbetet i Helsingfors: 9506 13
 • Arbetet i Otnäs: 9506 1326
 • Arbetet i Jakobstad: 9506 55
 • Arbetet i Vasa: 9506 39
 • Arbetet i Åbo: 9506 26

Referensnummer för stiftelser, lokalföreningar m.fl.:

 • Svenska verksamheten: 9616 (tidigare 9409)
 • Arbetet i Helsingfors: 9616 15
 • Arbetet i Otnäs: 9616 1526
 • Arbetet i Jakobstad: 9616 57
 • Arbetet i Vasa: 9616 31
 • Arbetet i Åbo: 9616 28
 • Skolungdomsarbete: 9616 99