Stöd oss!

Stöd oss!

Studentmissionens verksamhet möjliggörs av frivilligarbete, förbön och ekonomiskt understöd. Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa. Vi vill se livskraftiga och sprudlande gemenskaper av studerande på de orter där vi finns, och vi vill finnas på fler campus i framtiden. Vi vill breda ut våra tältpålar, som det står i Jes 54:2-3. "Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer."

Tjäna

En stor del av vårt arbete bygger på frivilligarbete. De studerande som är med i lokalföreningarna både planerar och genomför det mesta av verksamheten på lokalplanet. Dessutom behöver vi aktiva alumner i det svenska samarbetsorganet Sarbus och i förbundsstyrelsen. Pro Studentmissionen har lokala team i Vasa och Helsingfors. Mer information om hur just du kan hjälpa till kan du få av våra medarbetare eller via Pro Studentmissionen.

Be

För att vårt arbete ska kunna växa behöver vi förebedjare som bereder marken och gör den mjuk, och som vaktar murarna runt det vi bygger. "Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves." (Psaltaren 127:1) I FSSMnytt får du nyheter varje månad om vad som är på gång och vad som behöver bäras fram i bön för Herren. För att läsa senaste FSSMnytt, klicka upp studentmissionen.fi/resurser.

Bidra

Vi vill att fler studerande ska lära känna Jesus och bli hans efterföljare. Om du vill investera i den visionen, bli en regelbunder understödjare för något eller några av de arbetsfält som nämns nedan.

Du kan testamentera en viss summa eller hela din förmögenhet till Studentmissionens svenska verksamhet. För att hjälpa oss portionera ut gåvan under en längre tid kan donationen ske via Pro Studentmissionen.

Vill du har mer information eller ge feedback? Ta kontakt med ledaren för svenska verksamheten via studentmissionen(at)studentmissionen.fi. 

MobilePay

Om du har MobilePay på din telefon kan du enkelt stöda Studentmissionens arbete på följande nummer:

Stöd till Studentmissionen 35985 

Stöd till Helsingfors 16490
Stöd till Jakobstad 84466
Stöd till Vasa 11925
Stöd till Åbo 92413
Stöd till Veritas Forum 76201

Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021. 

Ålands landskapsregering har den 12.10.2021 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2022. 

Ålands landskapsregering har den 14.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2022/9077. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2023. 

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

Insamlingskonto

Vårt insamlingskonto är FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).

Referensnummer

Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt.

Referensnummer för privatpersoner:

 • Ledande studentarbete / svenska verksamheten: 9108
 • Helsingfors: 9108 15
 • Otnäs: 9108 1520
 • Jakobstad: 9108 57
 • Vasa: 9108 31
 • Åbo: 9108 28
 • Mariehamn: 9108 60
 • Skolungdomsarbete: 9108 99
 • Veritas Forum arbete på svenska: 9399
 • Utåtriktat arbete: 9030 97
 • Information och mediearbete på svenska: 9700

Utåtriktad verksamhet:

 • Mission Week på svenska: 9030
 • Mission Week i Helsingfors: 9030 13
 • Mission Week i Åbo: 9030 26
 • Mission Week i Vasa: 9030 39
 • Mission Week i Jakobstad: 9030 55

Referensnummer för församlingskollekter och -bidrag:

 • Svenska verksamheten: 9506 (tidigare 9111 eller 9140)
 • Arbetet i Helsingfors: 9506 13
 • Arbetet i Otnäs: 9506 1326
 • Arbetet i Jakobstad: 9506 55
 • Arbetet i Vasa: 9506 39
 • Arbetet i Åbo: 9506 26
 • Arbetet i Mariehamn på Åland: 9506 68 
 • Skolungdomsarbete: 9506 97
 • Veritas Forum arbete på svenska: 9506 9399 
 • Utåtriktat arbete: 9506 9030 

Referensnummer för organisationer, stiftelser, lokalföreningar m.fl.:

 • Svenska verksamheten: 9616 (tidigare 9409)
 • Arbetet i Helsingfors: 9616 15
 • Arbetet i Otnäs: 9616 1526
 • Arbetet i Jakobstad: 9616 57
 • Arbetet i Vasa: 9616 31
 • Arbetet i Åbo: 9616 28 
 • Arbetet i Mariehamn på Åland: 9616 60
 • Skolungdomsarbete: 9616 99
 • Veritas Forum arbete på svenska: 9616 9395
 • Utåtriktat arbete: 9616 9030