Kom med i Nicos stödring

Studentarbetare (Helsingfors)

Hej!

Jag är 25 år och uppväxt i Korsholm. Jag har bott i Helsingfors sedan 2018 och varit aktiv i Studentmissionen nästan lika länge. Jag arbetar som studentarbetare i Helsingfors sedan 2022 och det stortrivs jag med.

Några av de saker som ger mig glädje i arbetet är att följa med studerandes andliga tillväxt, föra diskussioner om tro och liv bland troende och icke troende och att jobba för och med Gud i det vi gör. Det är viktigt att inte gå i egen kraft utan att låta Gud leda. Låt Herrens vilja ske i Helsingfors, inte min.

Det är viktigt för mig att studerande får växa och använda sina styrkor, och att det finns varierande verksamhet så att alla känner att det finns någonting för just dem. Bla har vi hemgrupper där vi får växa tillsammans och lära känna Jesus i mindre grupper. Vi ordnar också Mission Week, ett stort evenemang som sträcker sig över en hel vecka. Dit vi får bjuda in alla studerande för att lyssna och diskutera om Gud.

Vill du vara med och göra Jesus synlig i studievärlden, och stöda och be för det som pågår, så är du välkommen!

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 910815 (Helsingfors)

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Åland 2024: Ålands landskapsregering har den 7.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.