Info

Info

 

Välkommen till Åbo Studentmission!

Åbo Studentmission (ÅSSM) är en aktiv kristen studentförening, som hör till Finlands ev. luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM). FSSM är i sin tur medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES är världens största studentrörelse med över 350 000 medlemmar i över 150 länder. ÅSSM leds av studentarbetaren Robert Ojala.

Vad händer i Studentmissionen?

Undervisning och lovsångstillfällen. Bibel-, bön- och lärjungaskapsgrupper. Sitzer, baler och fester. Disciple-konferensen. Sportsevents, cafékvällar m.m.

Här träffas vi – kom med! 

Coffee and Cake hålls i Metodistkyrkan på Tavastvägen 4.

Håll dig uppdaterad! 

Kolla in vår sida på facebook här: www.facebook.com/abostudmiss/

Gå också gärna in på vår Facebook-grupp för att ta reda på mer om det som är på gång i Åbo!

Få info via e-posten, beställ vårt lokala nyhetsbev via studentarbetaren.

Bli medlem!

Som medlem i din lokala studentförening visar du att du stöder det kristna studentarbetet på din ort. Som medlem får du också det månatliga nyhetsbrevet FSSMnytt, per post eller e-post. Medlemsansökningar skickas till styrelsen, abostudmiss@gmail.com.

Åbo Studentmission är för tillfället störst i landet med över 110 medlemmar, Vasa är på andra plats med över 90 medlemmar och Helsingfors på fjärde plats med knappa 70. Kom med så blir vi fler! 

Studentarbetare

Robert Ojala 
+358504619694
robert.ojala@studentmissionen.fi

Styrelsen 2019 består av:

Benjamin Häggblom, ordförande
Alice Brandt, vice ordförande
Victoria Kotkamaa, sekreterare
Alexander Nykvist, kassör
Petra Gripenberg, socialmedie-ansvarig
Ida Granfelt, evenemangsansvarig
Suppleant: Matilda Enlund, Coffe&Cake-ansvarig
Suppleant: Ellinor Nylund, Coffe&Cake-ansvarig

Är du intresserad av kristen verksamhet för studerande i Åbo? Skriv upp dig på vår e-postlista!

Mejla Robert på robert.ojala@studentmissionen.fi om du är intresserad av att Studentmissionens verksamhet. Du kan också skicka in förslag på idéer eller program till hela styrelsen på abostudmiss@gmail.com. Medlemsansökningar skickas också till styrelsen.

Åbo svenska evangelisk-lutherska Studentmission rf är en fristående förening inom lutherska kyrkan och en studentförening vid Åbo Akademi. Vi hör till Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM), som i sin tur är medlem i International Fellowship of Evangelical Students, IFES.