Kom med i Jakobs stödring

Studentarbetare (Åbo)

Hej!

Jag har varit med i Åbo Studentmission sen mitt första år som teologistuderande, och bla. suttit med i styrelsen. Mitt huvudämne är gammaltestamentlig exegetik men jag brinner också för liturgin och ett utlevt andligt liv. I det minsta jag gör vill jag försöka avspegla att Kristus är Herre, främst genom vad jag själv börjat kalla mini-mission. Med detta försöker jag i alla möten säga något för att ge dem jag möter chansen att tacka ja till Jesus. Jag hoppas att flera kommer att vilja göra samma när vi går ut på campus i Åbo.

Min vision

Jag vill se Studentmissionen i Åbo blomstra till en familj i Kristus. Det jag vill se bära frukt är:

  • Ett andligt vardagsliv åt alla, så Kristus lyser fram igenom oss så att vi kan bjuda med alla om vi träffar.
  • Många medhjälpare som kan bidra till skörden med sina nådegåvor genom en god styrelse, förebedjare på våra samlingar, ett lovsångsteam, flera som undervisar eller håller andakt, värdar som ser alla individer. Allas gåvor ska få komma fram i pris för Herren.
  • Ett aktivt böneliv för alla, så att ingen dag går utan att vi minns Kristus.
  • En aktiv kaffeutdelning så att evangeliet kan spridas till alla studeranden i Åbo.

Mina arbetsuppgifter

Jag stöder styrelsen i Åbo Studentmission genom att utbilda dem i styrelsearbete och hjälpa dem att fungera som herdar för alla medlemmar. Jag organiserar våra evenemang och håller koll på innehållet i den undervisning och de andakter som hålls. Jag arbetar även hårt för att få mera synlighet för Studentmissionen och att bjuda in studerandena till vår gemenskap bland annat genom kaffeutdelning, representera på olika evenemang och tillställningar samt i vanliga personmöten på campus.

Några drömmar

Mina drömmar för Studentmissionen brukar jag sammanfatta i meningen ”Ingen kan vara kristen ensam.” Vi behöver tre relationer för att vara en kristen. Den nära relationen med andra kristna som stöder oss på vägen, relationen med ännu-inte-kristna som vi kan sprida evangeliet till och viktigast av alla, relationen med Gud. Jag vill se Studentmissionen byggas upp som en familj, som Kristi kropp, där alla hittar den plats dom behöver för att leva med Jesus.

Vill du vara med och sprida Guds rike bland studerande?

Vår vision är att Studentmissionen ska växa och att vi ska nå ut till fler. Som medlem i stödringen är du en viktig del i arbetet. Du kommer att få regelbundna nyheter och böneämnen via e-post.

Var med och bidra

Du kan stöda arbetet ekonomiskt med betalningsinformationen nedan. Regelbundet stöd hjälper oss att planera och arbeta på ett långsiktigt sätt. Det mest bekväma verktyget för att ge regelbundet stöd är nätbankens funktion för detta. Den största delen av det stöd Studentmissionen får kommer från privatpersoner.

Våra insamlingsuppgifter är:

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Använd referensnummer så går din gåva rätt!

Referensnummer: 9108 28 (Åbo)

Polisstyrelsen i Finland har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Åland 2024: Ålands landskapsregering har den 7.11.2022 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd ÅLR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024.

Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla. information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten (som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen). Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.