Tillbakablick på hösten

28.02.2018 in Blogg

När jag diskuterade med styrelsen vad de önskade att jag skulle skriva en ledare om, fick jag förslaget att berätta om hur jag har upplevt början av tiden som studentarbetare i Åbo.

Det var egentligen inte så mycket som jag visste om Studentmissionens nuvarande situation när jag började att jobba i augusti. Det var givetvis en nackdel, men jag kan också tänka mig att det var en fördel i och med att jag inte har starka förutfattade meningar hur verksamheten ska se ut i Studentmissionen. Jag var med lite i Studentmissionens verksamhet när jag började studera teologi år 1999, men sedan dess har saker och ting förändrats väldigt mycket. Det är klart, eftersom folk studerar mellan tre till fem år och sedan flyttar bort. Det här är en av de största utmaningarna för Studentmissionen, att alltid vara relevant och aktuell för de som studerar i Åbo för tillfället. Det behövs hela tiden nya som kommer med och bär ansvar, för de gamla som man har haft med blir färdiga och börjar med något annat. Man kan inte göra allt på samma sätt som förr, utan man måste vara dynamisk och smidig på ett bra sätt.

När jag kom till Åbo så visste jag att det är några saker som jag förväntas att göra, dvs att delta i Coffee and Cake och innebandy. Utöver det var det också min uppgift att fundera på vad vi kunde göra mer eller annorlunda i framtiden, dvs vad vi kunde utveckla så att Studentmissionen också i fortsättningen skulle få bli en viktig del i många studerandes liv.

När jag bekantade mig med de redan existerande verksamhetsformerna under hösten, kan jag själv säga att båda har fungerat bra i Åbo. Jag har tyckt om Coffee and Cake för att jag tycker om att diskutera med folk, och innebandy för att man lär känna folk bättre när man idrottar med dem. En uppfattning som har stärkts under årens gång, är att folk först måste få förtroende för en i helt vanliga saker innan de lyssnar på vad man har att säga i fråga om andliga saker. Jag hoppas att vi inom Studentmissionen genom dessa verksamhetsformer kan få folk att lära känna oss, även sådana som inte har varit med i kristna sammanhang tidigare.

När jag diskuterade med styrelsen vad de önskade att jag skulle skriva en ledare om, fick jag förslaget att berätta om hur jag har upplevt början av tiden som studentarbetare i Åbo.

En av de saker som vi har funderat på att börja med inom Studentmissionen och som har genomförts på den finska sidan är Mission week. Där vänder man på steken i och med att man inte förväntar sig att människorna ska komma till en, utan man går istället till dem under en vecka. Även om det är frågan om ett enskilt evenemang, kan man ändå ta tillvara själva tillvägagångssättet, alltså att man aktivt strävar efter att nå ut med budskapet om Jesus Kristus till sina medmänniskor, och i Studentmissionens fall till studerandena. Evangeliet om Jesus Kristus är detsamma under alla tider, men sätten hur man når ut med det, måste man alltid uppdatera.

Robert Ojala, 
studentarbetare i Åbo