Sommarbloggen 2016: Del 5

17.06.2016 in Blogg
Vi har valt ut fem favoritartiklar från FSSMnytt från det gångna studieåret och valt att publicera dem på vår blogg i sommar! Vi har plockat ut både ledare och vittnesbörd, vissa texter är mera undervisande och andra berättar om vad Gud har gjort. Hoppas att inläggen ska ge dig trosuppmuntran och kraft i vardagen, vare sig du är ledig eller sommarjobbar!

Med Jesus i studievardagen

Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Rom 12:2

Att följa Jesus innebär att ditt liv förändras. Vi är inte längre av den här världen, utan vårt medborgarskap är i himlen. Vi ska inte anpassa oss efter den här världen utan istället låta oss förvandlas genom sinnets förnyelse, alltså att bli mera lik Jesus. Dessutom har Jesus ett uppdrag åt oss, han sänder oss ut till världen, för att göra alla folk till hans lärjungar. Jag trodde länge att det bara gäller de som reser till ut andra länder, men det gäller faktiskt oss alla. Vi behöver inte gå längre än till våra studie- och arbetskompisar, de är alla älskade av Fadern, de behöver Jesus.

I en kristen gemenskap kan vi få stöd och hjälp att växa i tron, men ofta blir vi så bekväma med våra kristna vänner att vi glömmer relationen utåt, till dem som inte känner Jesus. Jesus talar om att vi är salt och ljus i världen. Själv umgicks han mest med vanligt folk i stället för de skriftlärda, ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare” Luk 5:31–32. Vi har människor runt omkring oss som behöver Jesus. Men hur ska de få höra om honom om vi kristna bara umgås med varandra?

Då jag inledde mina studier så valde jag aktivt att lära känna mina studiekamrater och spendera tid med dem. Jag tror det är bra att finnas där för dom, visa att jag bryr mig om och är intresserad av deras liv. De flesta vet att jag tror på Jesus, och ibland frågar de mig om det. Ofta blir jag förvånad över hur öppna många är för att prata om tro och hur många frågor de har. Jag tror att vi alla är kallade att leda någon till Jesus. Kanske går vi ut på gatan och evangeliserar, eller så kan vi bygga på de relationer vi redan har? Ofta kan vi kristna vara rädda för att gå ut i världen, att umgås med våra studiekompisar, men det kan vara just dit Jesus kallar oss. Så länge vi håller våra ögon fästa på Jesus, och dagligen låter vårt sinne förnyas av Jesu kärlek så behöver vi inte vara rädda. Jesus lovar att han är med oss varje dag, vi är den Helige Andes tempel, och vartän vi går så kommer Jesu kärlek lysa igenom oss. Det kommer våra studie- och arbetskamrater att märka. Vissa kanske tar avstånd från dig, men förvånansvärt många är okej med att vi tror på Jesus.

Ibland känns det inte som något händer hos dina vänner, men de ser garanterat något av Jesus i dig.  Nån dag kommer nån att säga något, eller så leds du av anden att ställa en fråga, och plötsligt kan du få vittna eller be för din vän. Då de ser ljuset från Jesus i dig, så tänds en längtan i dem, om att själv få lära känna Jesus.

De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Joh 17:16,18
 

Christian Nygård, aktiv i Helsingfors Studentmission

Artikeln är publicerad i majnumret, läs hela nyhetsbrevet via den här direktlänken!