Sommarbloggen 2016: Del 3

17.06.2016 in Blogg

Vi har valt ut fem favoritartiklar från FSSMnytt från det gångna studieåret och valt att publicera dem på vår blogg i sommar! Vi har plockat ut både ledare och vittnesbörd, vissa texter är mera undervisande och andra berättar om vad Gud har gjort. Hoppas att inläggen ska ge dig trosuppmuntran och kraft i vardagen, vare sig du är ledig eller sommarjobbar!

Ung och kristen ledare

”Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet”, skriver Paulus åt Timoteus (1 Tim 5:13). Vi är alla kallade till att leda och vi har alla något att ge vidare.

Att vara en ledare handlar till största delen om att leda andra till deras bästa potential. Vi får enligt bästa förmåga hjälpa våra medmänniskor att bli den människa som Gud ämnade dem att vara. Vi får genom våra egna liv uppmuntra och inspirera våra medmänniskor att leva sina liv till deras fulla potential. Gud har så mycket mer för dig, nöj dig inte vid det lilla! Jesus säger själv: ”Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” (Matt 10:7–8).

Du behöver inte bli präst för att vara ledare. Du behöver inte bli chef för ett företag. ”Att leda” betyder ju att gå före, för att visa vägen. Det är också ledarens främsta uppgift. Att leda kan vara så mycket mindre än du anar. Redan att ta ut roskisen kan vara ledarskap. Varje förälder är en ledare. Endast genom att vi lever det liv som Gud planerat för oss kan vi leda människor närmare Honom. Bli inte för bekväm med att säga att du inte är en ledare. Vi kan alla leda. Det bästa sättet för varje kristen att vara en god ledare är att vara öppet kristen. ”Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre” skriver Paulus åt sin lärjunge Timoteus (2 Tim 1:8). Genom att vara öppet kristen släpper vi in Jesus i vår vardag. Vi låter honom förnya oss. Vi låter Honom leda oss och vi kan på fera sätt ta efter Jesus som ledare: Jesus investerade i lärjungarnas liv, även om de inte ens var i den religiösa eliten. Han gav dem ansvar när Han sände ut dem. Han tjänade dem, bland annat genom att tvätta deras fötter. Han höll sig till sin vision och mission. Han gick själv före, helade, undervisade och lärde dem Faderns vilja. Jesus, relationer.

Räkna med att folk kommer att ”förakta dig för att du är ung” eller för att du gör på ett annat sätt än dem. Du kan aldrig tillfredsställa alla och det gjorde inte Jesus heller. Snarare får vi gå emot världens sätt att tänka, men alltid handla i kärlek. ”Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.” (Ef 3:16–19).

Oscar Rudnäs, kassör i Åbo Studentmission

Artikeln är publicerad i marsnumret, läs hela nyhetsbrevet via den här direktlänken!