Sommarbloggen 2016: Del 2

17.06.2016 in Blogg

Vi har valt ut fem favoritartiklar från FSSMnytt från det gångna studieåret och valt att publicera dem på vår blogg i sommar! Vi har plockat ut både ledare och vittnesbörd, vissa texter är mera undervisande och andra berättar om vad Gud har gjort. Hoppas att inläggen ska ge dig trosuppmuntran och kraft i vardagen, vare sig du är ledig eller sommarjobbar!

Bön är att umgås med Gud

 

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:6–7). Bön är att umgås med Gud, när som helst och var som helst! Hela tiden! Att be är givetvis en stor och viktig del av det kristna livet. Bön är så mycket mer än ord, det är hjärtats kommunikation. Guds hjärta till mitt och ditt hjärta, en källa som flödar. Bön är ständig gemenskap med Fadern och Sonen genom den Helige Ande. När man en gång bjudit in Jesus i sitt hjärta så stannar han där, Han bor där för alltid! Bön är inte en prestation, bön är en relation. Precis som i våra mänskliga relationer där man måste kunna både tala och lyssna, så behöver vi också kunna berätta åt Gud vad vi har på våra hjärtan, men även kunna lyssna till vad han har att säga till oss. Liksom ett barn inte klarar sig utan sina föräldrar så klarar heller inte vi oss utan vår Fader. Med bönen får vi möjlighet att växa i vår relation med Gud och att komma honom närmare.

Det viktigaste med bön är inte alltid att få svar, det är minst lika viktigt att umgås och spendera tid med vår Fader. Begränsa inte bönen och begränsa inte Gud. Vi människor begränsar oss nästan alltid till vad som vi tror är logiskt möjligt, vi glömmer så lätt bort att den Gud vi ber till är samma Gud som mättade fem tusen människor med fem bröd och två fiskar. Det är alltså inte fråga om vad Gud kan, frågan är vad Guds vilja för våra liv är. Gud vill oss alltid det bästa, vi vet bara inte själva alltid vad det bästa för oss är. Lita på Gud och älska honom som har skapat dig! ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa” (Rom 8:28).

Be till Gud och sök hans vilja, Gud har alltid tid, det är bara upp till oss att ta steget närmare honom. ”Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7–8).

Josef Bengtsson, studentarbetare i Vasa.

Artikeln är publicerad i aprilnumret, läs hela nyhetsbrevet via den här direktlänken!