Rensning och frukt

28.07.2015 in Blogg

Ett av de kapitel i Bibeln som gett mig mest orsak att reflektera över min vandring med Jesus är Johannes 15. I Johannes 15, vers 2 framåt säger Jesus: ”Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.”

I det här korta stycket ser vi några viktiga saker jag vill kort lyfta fram. För det första så är det naturliga tillståndet för en lärjunge att bära frukt. För det andra ser vi att frukten inte kommer av oss själva utan genom vår kontakt med vinträdet och för det tredje – om vi bär frukt så kan vi förvänta oss att bli beskurna.

Jesus säger rakt ut att varje gren som inte bär frukt skär Fadern bort. I samma mening lär vi oss därför att som kristna och som kristen organisation är frukt oundvikligt – det är en naturlig del av de vi är i Kristus. Det är därför med stor tacksamhet jag ser tillbaka på året som gått. Vi har all orsak att vara glada över den frukt som kommit i form av studeranden som blivit berörda av Jesus, som vuxit i kunskap, insikt och frimodighet. Vi har fått se gemenskaper växa och relationer bli djupare, cellgrupper som fötts samt nya visioner och verksamhetsformer ta fart.

Samtidigt som vi får vara glada över den frukt vi fått se, så är det viktigt att inse att frukten kommer bara som en följd av att vi är i Jesus. När vi reflekterar över året som gick är den viktigaste frågan inte: Hur mycket hände? utan: Förblev vi, var vi i Jesus? Vår identitet som kristna och som organisation är inte beroende av resultat utan av Honom som sa: ”Ni är redan nu rena i kraft av mitt ord”. Att vara lärjunge är framför allt att vara med Jesus (för att sedan gradvis bli mer som Jesus) – och jag tror och hoppas att det är det som varit i fokus i det vi gjort.

Den förhoppningen för oss därför fram till den sista av de tre dimensionerna: ”och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.” Att bli rensad, eller beskuren som det också kan översättas, är att vara öppen för att låta Fadern forma oss och ibland ta saker ifrån oss. Gud använder enbart bristfälliga människor och som en följd bristfälliga organisationer, och ifall vi inte får rensas av honom håller vi lätt fast vid den standard vi bestämt är fruktbärande. Att hålla Jesus hårt och former lätt är därför av största vikt för vår organisation. Att låta Jesus visa var vi ännu inte är fullkomliga (som han visar att är målet i Matteus 5:48), och leda oss på en resa där vi dör bort från oss själva och blir levande i honom är den resa jag hoppas vi är på och kommer att vara på.

Det är med de här tankarna i huvudet det är lätt att inför sommaren säga tack och vara glad över det goda som Gud har gjort under studieåret, men det är också med de här tankarna i huvudet det är lätt att be om att Gud under sommaren och inför hösten, sku rensa oss för att vi sku se mer av den frukt han vill se. Jag hoppas därför du vill vara med och be om att vi skulle vara i Kristus i sommar och ladda batterierna hos honom och jag hoppas du vill vara med och be om att vi som Studentmissionärer skulle få bli rensade i sommar.

Benjamin Sandell, ledande studentarbetare för Studentmissionen