Minnesbilder från vängudstjänsten i Kronoby kyrka 1.11.2015

18.11.2015 in Blogg
Studentmissionens vängudstjänster ordnas några gånger per år i samband med en församlings gudstjänst och är ett tillfälle att mötas över generationsgränserna och dela erfarenheter från tiden i Studentmissionen.

Under vängudstjänsten i Kronoby medverkade studentmissionärer i olika uppgifter och Niklas Wallis, Veritas Forums koordinator  predikade. Efter gudstjänsten ordnades lunch och program i Kronoby församlingshem. Under programmet fick vi höra lite om Studentmissionens historia, om var Studentmissionen är idag och vad vi drömmer om för framtiden. I vängudstjänsten deltog 80 personer, 45 personer deltog i lunchen och ca 25 personer dök upp på infoträffen.