Gud vet och det räcker

18.12.2015 in Blogg
När planet lyfte kunde jag inte hålla tankarna borta längre. ”Vad höll vi på med?” tänkte jag.  I planet satt fem finländare redo att sprida evangeliet i Tjeckien och jag var en av dem.  Vi i teamet hade aldrig rest tillsammans och vi kände inte varandra så väl. Vi visste inte mycket om lokalförsamlingen och vi kände ännu mindre de tjecker som vi skulle jobba tillsammans med under missionsresan. Hur staden såg ut hade vi ingen aning om och vi kunde inte ett ord tjeckiska. Det enda vi kunde vara säkra på var vem som hade kallat oss, nämligen Gud.  
 

Näst intill varje dag tillbringade vi några timmar ute på gator för att sprida evangeliet om Jesus. Vi ville bjuda in människor till kyrkan för att umgås med oss om kvällarna samt presentera Jesus för dem.  I en gatuevangelisationssituation krävs en hel del förtröstan på Gud. Jag visste sällan hur jag skulle börja en konversation eller vilken livssituation de människor jag mötte befann sig i. Gud visste och det räckte. Jag fick bara vila i Gud och lita på att han skulle ge mig de orden som behövdes. Gud svek mig aldrig. Vid varje människomöte var Gud med och styrde våra samtal.

  

Flera gånger under missionsresan blev det inte som vi hade tänkt eller planerat. Det gällde enstaka människomöten, större samlingar och till och med hemresan. Exempelvis så hamnade vi omdirigera vår hemresa. Däremot blev det en bättre hemresa än vad vi kunde ana. Vi var med om två välsignade människomöten och vi kunde bara se hur Gud hade planerat allt i förväg.

 

En morgon bad jag om att få berätta evangeliet för en människa och se en människa komma till tro. Jag trodde inte riktigt att Gud skulle svara på min bön, men det gjorde han bara några få timmar efter min bön.  Vi besökte nämligen ett äldreboende den dagen och där fick jag berätta evangeliet för en 100-åring. Jag kände mig osäker på hur jag skulle presentera evangeliet men Gud lade orden i min mun den gången också. 100-åringen blev frälst under vårt samtal. Gud är större än vad jag någonsin kan förstå.

 

Ordspråksboken  säger: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd” (Ordsp. 3:5). Samma vers fortsätter med ett löfte: ”Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna” (Ordsp. 3:6). När vi väljer att lita på Gud i stället för på oss själva, så är vi trygga oavsett omständigheter.

 

Rebecka Åhman, ordförande i Åbo Studentmission

 

Denna ledare ingår i FSSMnytt 11/2015. Läs hela numret här.