FSSMnytt 5/2016

10.05.2016 in Blogg
I majnumret kan du läsa om Christian Nygårds tankar om att vara ett ljus bland studiekamraterna. Nygård är aktiv i Helsingfors Studentmission. I numret finns också en artikel från Kyrkhelg Syd 2016 som berör främlingskap och relationer.

FSSMnytt utkommer en gång per månad och är Studentmissionens medlems- och infoblad. Du kan beställa på FSSMnytt till din e-postadress, du får Arkki i din postlåda om du är medlem, eller så kan ladda ner den från Resurser-sidan.


Läs majnumret via den här direktlänken och glöm inte att dela med någon du bryr dig om!