FSSMnytt 12/2015 ute!

08.12.2015 in Blogg
Vad betyder kristen gemenskap för Emil, Christian och Oscar? Vilka tankar har Ben Gardner om evangelisation bland studerande? Vad hände när Katrin och hennes vänner började be på campus i Arcada? Svaret på de här frågorna hittar du i detta FSSMnytt.
FSSMnytt utkommer en gång per månad och är Studentmissionens medlems- och infoblad. Du kan beställa på FSSMnytt till din e-postadress, du får Arkki i din postlåda om du är medlem, eller så kan ladda ner den från Resurser-sidan.
Läs det senaste numret här. Trevliga lässtunder!