Disciple16: Jesus, Relationships, Singleness and Sex

12.02.2016 in Blogg
Hur ser ett kristet förhållande ut? Hur lever man i ett förhållande där Gud är i centrum? Vad är bra för oss och vad är inte? Bland annat dessa frågor funderade man kring under ledning av Rich och Louise Grant, i seminariet som handlade om förhållande. Eetu Linnankivi var en av deltagarna i seminariet.
I seminariet koncentrerade man sig mycket om hur man ser på ett förhållande från rätt perspektiv. Ser vi på förhållande genom gränser och regler, eller fokuserar vi först på Gud och vår identitet i honom? När vår blick är fokuserad i rätt riktning så kan vi leva friare. Rich och Louise poänterade att vi också har en fri vilja att välja, men allt är inte nödvändigt. Gud är generös och vill vårt bästa, så också en relation lönar sig att börja genom att komma inför honom!

Lyssna på Eetu Linnankivis tankar om seminariet!