Betydelsen av en god gemenskap

22.08.2018 in Blogg

 

För ungefär ett år sedan satt jag med på ett av mina första möten med Helsingfors svenska Studentmissions styrelse. Jag hade blivit invald i styrelsen och fått rollen som sekreterare, men trots det var jag nog lite nervös och skeptisk. Vad hade jag egentligen gett mig in på? Jag kände ju knappt de andra styrelsemedlemmarna och tyckte dessutom att jag var alldeles för tillbakadragen och försiktig för att kunna bidra med något. Samtidigt ville jag verkligen vara med. Jag var förväntansfull och ivrig att se vad detta nya skulle föra med sig och vad Gud hade för planer för Studentmissionen.

När jag kom med i Studentmissionen i Helsingfors fick jag uppleva hur olika sammanhang och relationer kan forma en. Att ge någon en plats i en gemenskap och få personen att känna sig värdefull och uppskattad är något av det viktigaste vi som kristna får göra för varandra. Se varandra, lyssna på varandra och uppmuntra varandra – det kräver så lite och ger så mycket. Jag tror att förutsättningen för en öppen och inbjudande gemenskap är att de människor som redan är en del av den känner sig trygga och sedda. När vi har en god gemenskap med varandra får vi också helhjärtat satsa på att bjuda in andra i den gemenskapen.

Gemenskaper och relationer spelar också en viktig roll när det gäller att utvecklas. Det kan vara svårt att själv våga ta nästa steg i tron, eller att ta sig ur sin bekvämlighetszon. Men som en del av en god gemenskap behöver vi inte göra det själva, vi får formas tillsammans. Vi får utmana varandra att fortsätta växa i tron och fortsätta söka och följa Guds plan för våra liv. Att vara omgiven av människor som genuint vill leva för Gud, människor som står mig så nära att de vågar utmana mig, har verkligen hjälpt mig i mitt liv. Tack vare att jag har en gemenskap där jag kan känna mig trygg så vågar jag också gå över mina egna gränser och utmana mig själv ibland.

Det har nu gått en tid sedan mitt första nervösa styrelsemöte. Mycket har hänt, både i mitt eget liv och i vår förening. Nya människor har kommit med i vår gemenskap och verksamheten förändras hela tiden. Vi har visioner och planer, och funderar på Studentmissionens framtid tillsammans. Vi ser också till att regelbundet ta ett steg tillbaka för att få ett helhetsperspektiv. Det har vi t.ex. fått göra även under processen Learning Community, där ett team från vår förening deltar. Tillsammans med kristna från andra samfund får vi visionera om vår gemenskap. Att på det sättet regelbundet utvärdera verksamheten och få nya perspektiv hjälper oss att ständigt utvecklas utan att förlora fokus på vårt mest centrala mål; att göra Kristus känd bland studerande.  

Kajsa Svenfelt