Benjamin Rasmus intryck från World Assembly i Mexiko

21.09.2015 in Blogg

Det var otroligt att höra hur kristna studenter i det kommunistiska Vietnam träffas i stora massor, trots riskerna (statsreligionen är ateism). De kinesiska studenterna hade motsvarande berättelser. Det var uppmuntrande att höra varför min rumskompis Emmanuel från Burkina Faso studerar miljö- och odlingsvetenskap; man har forskat lite i afrikanska växter, så han vill förbättra odlingen av och hållbarheten hos den lokala maten för att förminska matbristen i Afrika. Lika inspirerande var det att äta lunch med David från Peru som jobbar kl. 3.00- 8.00 varje natt för att finansiera studierna som han deltar i på dagarna. 

Dessutom hade jag intressanta samtal med kristna studenter från Indien och Mellanöstern. Då utmaningen för oss västerländska studenter i (post)modernismen är sekularisering och moralisk relativism är utmaningen i dessa länder att ha konstruktiva diskussioner med muslimer. Här är utgångspunkten ofta att det inte finns någon övernaturlig Gud medan utgångspunkten där är en annan gud än kristendomens Gud. Här får man förkunna evangeliet någorlunda fritt, där kan man bli tvungen att betala för det med sitt liv. En kompis från Palestina sade övertygande ”the darker it gets, the lighter the Christian light in us will shine”. Även om dessa kristna har utsatts för lindrigare eller mer allvarlig förföljelse är det uppmuntrande att se deras tro, mod och vishet. De påminner om att många muslimer har mött den ”erövrande” Kristus och inte den kärleksfulle Kristus. Dessutom har många muslimer blivit lärda att Bibeln är full av lögn, detta upprepar de alltid då man försöker föra en konstruktiv diskussion om saken. En fungerande lösning har varit att kristna studenter ber muslimska studenter läsa Bibeln tillsammans med dem för att tillsammans gå igenom vad som är ”lögn”. Så här bygger de upp relationer och broar för gemensamma dialoger. 

Det näst bästa med konferensen var seminarierna, av vilka det ordnades tre stycken. Själv deltog jag i seminarier vars teman var social media, kristen på universitet och Guds rike. Sociala medier är det snabbaste, enklaste och förmånligaste sättet att sprida information. Då det kommer till informationsflödet är det bra att komma ihåg att ”it’s not information overload, it’s filter failure”. I allmänhet har äldre generationer varit mer reserverade mot nya teknologiska innovationer (s.k. technological jumps) för att de inte får plats i det gamla tänkesättet. Platon, t.ex., var rädd att skrivkunskapen skulle leda till att människor, istället för att ha kunskapen, skulle veta var man skulle hitta den. Sociala medier borde också användas för att dela intern kunskap. Lösningar, som har konstaterats fungera, kunde framföras dagligen inom IFES istället för att man skulle dela dem på en konferens som ordnas vart fjärde år. 

I följande seminarium funderade vi på hur vi med Bibelns hjälp kan närma oss frågor som väcks på universiteten. Speciellt inom läkarvetenskapen har nya frågor uppkommit hela tiden (t.ex. eutanasi, embryo, abort). När vi möter nya frågor och aktuella ämnen borde vi närma oss dem i ljuset av Bibeln. Även alla Paulus brev behandlade nya saker som urkyrkan upplevde. Frågan om kött som offrades till avgudarna (1 Kor. 8) hade t.ex. inte varit aktuell eftersom judarna tidigare inte åt tillsammans med hedningar. Därför poängterade seminariehållaren Vinoth Ramachandra att teologi ska göras på missionens frontlinje. Dessutom betonade han ett sätt att lära sig genom dialog. All sanning kommer från Gud och den kommer i flera olika skepnader, exempelvis som musik, konst, forskning, brev, böcker, historia och i lagar.

På det tredje seminariet behandlade vi Guds rike och hur vi kan leva enligt dess värderingar. Guds rike (the kingdom of God) nämns 104 gånger i de synoptiska evangelierna (jämför med tro 70 gånger, kärlek 36 gånger, helig ande 35 gånger). Vi diskuterade också kyrkans roll och Ramachandra betonade att kyrkan är platsen där man river murar och bygger broar. Vilka goda nyheter kan vi förkunna i en splittrad värld om vi själva är splittrade? Urkyrkan splittrades inte då det blev gräl och oenighet – den lärde sig av dem. 

Det är alltid väldigt fint att få delta i mångkulturella evenemang. Om vi som kristna enbart lever i homogena, dvs. likadana, miljöer är det svårt att skilja mellan kultur och evangelium. Vi är alla skapta till Guds avbild och med hjälp av dialogen lär vi oss massor både av kristna och icke-kristna. Som avslutning några frågor för alla att fundera på. Varför studerar du det du studerar? Studerar du för en arbetsplats eller för att uppenbara Guds ära inom ett ämnesområde du är intresserad av? Hur kan du som kristen vara ljus och salt i världen? 

Saludos, 

Benjamin   

Ps. Benjam Rasmus och generalsekreteraren för OPKO Jussi Miettinen rapporterade också från World Assembly via en vlog. Kolla in deras strapatser här.

Artikeln är översatt från finska av Susanna Syrjälä och publiceras i Arkki 3/2015.