5 saker Bibeln säger om givande

09.06.2016 in Blogg
Följande tanke kan slå en då som då; hör givande också till mig eller gäller det bara vissa troende? Bibeln säger mycket om hur och varför vi ska ge och vi har plockat ut 5 inspirerande bibelord som talar om det. I slutet av inlägget får du också information om hur du kan stöda en pågående kampanj i Studentmissionen.

1. Vi är skapade till att göra gott!

”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”

Ef. 2:10

Att göra gott är en följd av att leva med Gud och jag vågar säga att Gud förväntar sig goda gärningar av oss. Ibland handlar det om små saker för våra vänner i vardagen, ibland får vi chansen att göra gott i form av att ge pengar t.ex. till en kollekt, församling eller familj.
 

2. Öppna din hand

”Du skall ge villigt och ditt hjärta skall inte vara motvilligt när du ger…fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet, därför befaller jag dig: Du skall villigt öppna din hand…”

5 Mos 15:6–11

I femte Moseboken talas det om hur Gud ska välsigna givaren i allt han tar sig an och i allt han gör. Gud ser till hjärtat och belönar så den som ger utan motvillighet! ”för en sådan gåvas skull skall HERREN, din Gud, välsigna dig…”

3. Ge utan baktankar

”Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar.”

Rom 12: 7–8

Lägger vi inte alltför ofta en press på oss själva, att vi måste minnas att vi inte blir bättre människor när vi ger gåvor? Moteffekten kan bli att man till och med låter bli att ge, men jag tror att Gud ser så djupt in i våra hjärtan att Han nog vet våra avsikter, jag tror också att desto mera vi söker Gud ju mera faller givandet, liksom allt annat, på rätt plats i våra liv.

4. Gyllene regeln

”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”

Matt 7:12

När det känns svårt att ge kan det hjälpa om man vänder på situationen och tänker på hur tacksam man blir när man får själv får ta emot gåvor. När har du senast fått en fin gåva av en vän? Minns du ännu hur det kändes? Ta chansen och ge en gåva åt någon du bryr dig om i sommar!

5. Ett förnöjt sinne är en vinning

”Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån”.

1 Tim 6:6–7

Med ett undantag: Engagerar vi oss i våra vänner och församlingar så kan vi få med oss flera personer till himlen. Det är alltså viktigt att investera både tid, pengar och hjärta i Guds rike på jorden.
 

Nu kan du få vara med och stöda Guds rike i studievärlden i kampanjen Studmisschallenge!

Studmisschallenge inleddes i december och målet med Studmisschallenge är att höja understödet med 1000 euro per månad för att täcka underskottet och träna studerande i lärjungaskap och givande.

Använd rätt referensnummer för att betala in till den förening du önskar!

Kontonummer:

FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

Referensnummer:

Helsingfors: 9108 15

Vasa: 9108 31

Åbo: 9108 28

Jakobstad: 9108 57

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.