Pro Studentmissionen

Pro Studentmissionen

Föreningen har två syften. Vi vill förvalta större donationer och testamenten avsedda för evangelisation och mission bland svenskspråkiga studerande i Finland i enlighet med föreningens värdegrund.

Vi vill också hålla kontakt med personer som tidigare varit aktiva i Studentmissionen eller annars bara är intresserade av att hjälpa och stöda föreningens verksamhet. Vi ordnar träffar, vängudstjänster, utflykter och resor.

Föreningen konkurrerar inte med befintliga organisationer utan stöder och kompletterar dessa.

Värdegrund

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medborgare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evangeliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen.

Såhär är arbetet organiserat

Pro Studentmissionen är en registrerad förening. Vi håller årsmöte före utgången av juni, och dit är alla medlemmar välkomna. Årsmötet väljer styrelse, godkänner verksamhetsberättelse och bokslut, samt verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar för verksamheten.

Dessutom finns Pro S team som planerar och organiserar verksamhet lokalt. För tillfället finns det team i Vasa och Helsingfors. Välkommen med i ett redan existerande team eller starta ett nytt team på din ort!

Hur kan jag hjälpa till?

Kom med i ett lokalt Pro S team! Medverka gärna i planering och genomförande av träffar och vängudstjänster så att vi kan hålla kontakt med såna som tidigare varit aktiva eller som annars bara är intresserade av att höra om vad som är på gång inom Studentmissionen.

Gör Pro Studentmissionen känd! Berätta om föreningen åt dina vänner, t.ex. genom att dela ut visitkort. Be att få korten genom att maila pro.studentmissionen@gmail.com!

Vi behöver medlemmar

Vi tar in nya medlemmar när som helst under året. Mejla pro.studentmissionen@gmail.com för att bli medlem! En medlem måste omfatta syftet för föreningen och bli godkänd av styrelsen. Man måste vara minst 18 år gammal för att bli medlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och är för tillfället 20 euro per år för förvärvsarbetare och 10 euro för studerande, mammalediga, pensionärer m.fl. motsvarande. Ref.nr för medlemsavgifter är 123 eller 1230 00 i vissa banker. Målsättningen är att medlemsavgifterna skall täcka de administrativa kostnaderna, så att donerade medel i sin helhet kan gå till arbete bland studerande.

Donera

Om du vill bidra till arbetet ekonomiskt går det bra att betala in en summa till nedanstående konto. Vi tar också gärna emot testamenten eller insamlingar i anlending av olika högtidsdagar.

Pro Studentmissionens kontonummer är: FI89 4958 0010 0614 26. Banken är Kvevlax Sparbank.

Ange ref.nr. 1232 för donationer som skall ge avkastning eller 1290 för donationer som skall betalas ut direkt.

Såhär används och förvaltas pengarna

Vi kommer i första hand att investera donationerna. Placeringarna sker på inrådan av ett team bestående av professionella placeringsexperter. Vi beaktar även etiska principer i placerandet. Placeringarna ger avkastning, som regelbundet kan betalas ut. Vi ger gärna bidrag till personalkostnader. Medarbetare är viktiga för kontinuiteten i arbetet, och det är vanligtvis svårare att få stöd för just löner från annat håll. Dessutom stöder vi gärna arbetsformerna Veritas Forum och Mission Week. Målet är att stöda varje Veritas Forum som ordnas på svenska med 300 € och varje Mission Week som ordnas av en svensk lokalförening med 1000 €.

Om donatorn vill att pengarna skall betalas ut direkt, behöver han/hon nämna det i samband med donationen. Vi delar då upp summan och betalar av den månadsvis så länge pengarna räcker.

Kontakta oss

Har du frågor, idéer, förslag? Mejla pro.studentmissionen@gmail.com!