Organisation

Organisation

Förbundsmötet

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet i Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. väljs medlemmarna i förbundsstyrelsen. Lokalföreningarnas representanter samt förbundets egentliga medlemmar har rösträtt.

Förbundmötet hålls en gång per år. Nästa förbundsmöte hålls 2.4.2016 i Kuopio. Mer information följer inom kort.

Förbundsordförande

forbundsordf(at)studentmissionen.fi

Förbundsstyrelse


 

Förbundsstyrelsen leder Studentmissionens verksamhet och ekonomi, väljer generalsekreterare och andra arbetstagare samt bestämmer om relationer till andra organisationer i hemlandet och utomlands.

I förbundsstyrelsen sitter tolv (12) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter. Förbundsmötet väljer styrelsens medlemmar. Verksamhetsperioden för de ordinarie medlemmarna är två år och suppleanternas verksamhetsperiod uppgår till ett år. Varje år är sex (6) ordinarie medlemmar och suppleanter i tur att avgå.

FSSM:s förbundsstyrelse

Medlemskapet i styrelsen uppgår till två år. Orten som nämns är personens medlemsförening.

Styrelsens medlemmar (till 2016):

Simo Aalto, senior, Åbo

Iivi Gröhn, studerande, Uleåborg

Marit Hedström, senior, Åbo

Henrik Järveläinen, studerande, Helsingfors

Kimmo Koivunen, studerande, Åbo och Björneborg

Susanna Syrjälä, studerande, Vasa

Styrelsens medlemmar (till 2017):

Tuomo Heinilä, studerande Jyväskylä och Björneborg

Pertti Järvenpää, senior, Helsingfors

Leena Kittilä, studerande, Åbo

Christian Perret, senior, Helsingfors och Åbo

Lauri Saarinen, studerance, Björneborg

Tuure Savuoja, studerande, Helsingfors

Suppleanter

1. suppleant Heidi Vasanoja, studerande, Jyväskylä

2. suppleant Sami Pietikäinen, studerande, Helsingfors