Organisation

Organisation

Förbundsmötet

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet i Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. väljs medlemmarna i förbundsstyrelsen. Lokalföreningarnas representanter samt förbundets egentliga medlemmar har rösträtt. Förbundmötet hålls en gång per år. 

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder Studentmissionens verksamhet och ekonomi, väljer generalsekreterare och andra arbetstagare samt bestämmer om relationer till andra organisationer i hemlandet och utomlands.

I förbundsstyrelsen sitter tolv (12) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter. Förbundsmötet väljer styrelsens medlemmar. Verksamhetsperioden för de ordinarie medlemmarna är två år och suppleanternas verksamhetsperiod uppgår till ett år. Varje år är sex (6) ordinarie medlemmar och suppleanter i tur att avgå. Kontaktuppgifter till förbundsordföranden: forbundsordf(at)studentmissionen.fi.