Vad är Studentmissionen?

Vad är Studentmissionen?

Vision

Studentmissionen vision är att göra Kristus känd bland studerande och kalla unga att helhjärtat följa Jesus ut i hela världen.

Mission

Vi arbetar för att: 

  • leda studerande att ta emot Jesus Kristus som sin personliga Frälsare och Herre
  • leda de troende att växa i sitt lärjungskap 
  • växa i gemenskap
  • betona Bibeln som Guds ord, bönens betydelse och nödvändigheten att underordna sig den Helige Andes ledning
  • leda de troende att vinna andra studerande för Kristus och till att förverkliga Hans missionsbefallning.

Studentmissionen är en del av den tvåspråkiga organisationen Finlands evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM), som är en självständig organisation inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi har förbundit oss till Bibeln och den lutherska bekännelsen. Studentmissionen är den största kristna studentrörelsen i Finland med verksamhet på 14 orter. Vi har verksamhet på svenska i Helsingfors, Vasa, Åbo och Jakobstad.

Läs mer om Studentmissionens värderingar och organisation här.

Internationellt

Internationellt Studentmissionen är medlem av den internationella kristna studentrörelsen International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Läs mer om den internationella verksamheten här.