Vi söker ny studentarbetare i Helsingfors

Vi söker ny studentarbetare i Helsingfors

 

Är du vår nya studentarbetare i Helsingfors? 

Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) söker en studentarbetare till Helsingfors. Anställningen startar 1.10.2021 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 % på tillsvidare basis, men första månaden är på 40 %. 
Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSM:s studentarbete i samarbete med studerande på orten. Till arbetet hör också att hålla kontakt med understödjarna och att utvidga stödringen för arbetet.  
Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier. Kännedom om Studentmissionen är en fördel. Likaså värdesätter vi att du har en vision för evangelisation, erfarenhet av frivilligarbete i församling, initiativrikedom och organisationsförmåga. 
Studentmissionen är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan, och arbetet görs i linje med FSSM:s lärogrund, vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan. För mer info se www.studentmissionen.fi/info. 
En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktuppgifter samt referenspersoner bör sändas senast 27.8.2021 kl 12 till studentmissionen@studentmissionen.fi. I ansökan bör ingå en kort text om Min vision för arbetet. På ämnesraden ska du skriva ”Helsingfors”. 
Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi, ledande studentarbetare för svenska verksamheten. Vi förbehåller oss rätten att välja medarbetare, eller låta bli.