Två Veritas Forum i april!

Två Veritas Forum i april!

 

Två Veritas Forum på svenska ännu i vår! 

Under våren kommer att ordnas två Veritas Forum på svenska! De kommer att streamas så att alla intresserade kan ta del av dem virtuellt. Efter det sätts de ut på Veritas Forums Youtube kanal och hittas också via Veritas Forums hemsidor. Youtubelänken för diskussionerna finns på Veritas Forums hemsida på startdagen, se https://veritasforum.fi/kommande-forum/!

Veritas Forums vision är att olika världsbilder ska få mötas i diskussioner på universitet och högskolor, och att den ena världsbilden alltid representeras av en kristen. Forumen utmanar människor att tänka på sina värderingar, uppfattningar och att söka sanningen i vardagliga frågor. 

Har Bibeln faktiskt en röd tråd? Med Erik Wahlström och Ola Hössjer 7 april kl 18 

Erik Wahlström har jobbat både som journalist och chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Utöver detta är han författare bland annat till böckerna ”Den dansande prästen”, ”Gud” och ”Flugtämjaren”. I boken ”Gud” gör Wahlström en egen berättelse om Gud på basen Bibeln men med en egen vinkling. Vad om Gud har en egen livsutveckling, från energisk ungdom till trött gammal gubbe? 
”Det är absurt och ofta roligt när Erik Wahlström jazzar upp kyrkohistorien och tar ner Gud på jorden. Trots den satiriska tonen är hans ärende nog att gå i seriös dialog med både Bibeln och filosofin,” skriver Fredrik Hertzberg i SvD (bakom betalvägg): https://www.svd.se/gud-gar-igenom-en-mittlivskris. Relevant för förståelsen av Wahlströms intresse för och kunskap om Bibeln är att han växte upp inom Frälsningsarmén, nämner Sunniva Ekbom i sin recension:  https://kiiltomato.net/erik-wahlstrom-gud/

Ola Hössjer är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han är en anlitad föreläsare  också utanför sitt eget gebit och har bland annat skrivit boken ”Becoming a Christian – Combining Prior Belief, Evidence and Will”. I boken tar han också upp frågor kring Gamla Testamentet och vilken roll det kan spela i en människas världsbild idag. Hur hänger Gamla och Nya testamentet ihop, och vad ska vi göra av den gudsbild i Gamla Testamentet som på vissa punkter känns så främmande för oss idag? 

Som moderator för Veritas Forumet fungerar Wivan Nygård-Fagerudd. Hon är operasångare och kulturjournalist, och fungerar som ordförande för Svenska Folkskolans Vänner. 

Youtubelänken där diskussionen kommer att visas kommer att finnas på Veritas Forums hemsida, se https://veritasforum.fi/kommande-forum/

Kan vetenskapen göra mig lycklig? Med Johan Lindén och Ola Hössjer 14 april kl 18 

Johan Lindén är lektor i fysik vid Åbo Akademi. Han har forskat i material för att utveckla solceller. Johan doktorerade vid Tekniska Högskolan 1994 och har sedan 1995 undervisat vid Åbo Akademi. Under milleniumskiftet jobbade han vid Japan Society for the Promotion of Science.

Ola Hössjer är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han har bland annat skrivit boken ”Becoming a Christian – Combining Prior Belief, Evidence and Will”. En orsakt till att boken kom till var att Hössjer under sin studietid insåg att för hans del räckte inte vetenskapen till för att göra honom lycklig eller ge mening i livet, han behövde något mer. Här finns en länk till ett forum i Danmark där han berättar mer om sin livsåskådningsresa: https://www.youtube.com/watch?v=Hk4OkeG6dak

Camilla Kronqvist kommer att vara moderator i diskussionen i Åbo. Hon har doktorerat i filosofi i en avhandling där hon diskuterade hur olika sätt att tala om kärlek kan belysa filosofiska frågor om känslor, identitet, moral och mening. Efter disputationen har hon undervisat i filosofi och universitetspedagogik vid Åbo Akademi.

Youtubelänken där diskussionen kommer att visas kommer att finnas på Veritas Forums hemsida, se https://veritasforum.fi/kommande-forum/