Peter Payne besökte Finland

Peter Payne besökte Finland

 

I våras fick Veritas Forum Svenskfinland besök av Peter Payne från USA. Payne är fil.dr från Claremont University, och har forskat i Design-argumentet. Temat för hans avhandling var “Design in the Universe: The Design Argument from the Perspective of Natural Law”.

Peter Payne deltog i diskussioner på fyra av våra studieorter i Svenskfinland. I Åbo diskuterade han med Torbjörn Björkman, docent i fysik vid Åbo Akademi, om temat "The Origin of the Universe - What is God´s Place?" Man kan se debatten på Veritas Forum Finlands Youtube-kanal här: https://www.youtube.com/watch?v=im-6-YrZkRc

I Helsingfors var Robert Brotherus debattpartner. Brotherus är licentiat i fysikalisk kemi, och temat var "Science and Christianity: Worldviews in Conflict?" Debatten på Youtube finns här: https://www.youtube.com/watch?v=-1FI15X-wOQ

I Jakobstad och Vasa ställde Henrik Sawela upp. Han är fritänkare och debatterar gärna för en ateistisk världsbild. Hans teman var ”Atheism vs. Christianity: Where Does the Evidence Point?” i Jakobstad, och ”The Problem of Pain – Is it Better or Worse with God?” i Vasa. Debatten i Jakobstad kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=7CcWAoy02T4&t=12s
Och debatten i Vasa finns här: https://www.youtube.com/watch?v=wawsKP3VWLk&t=2s

Debatterna var välbesökta, med ca 30-40 deltagare på vardera. I Åbo hade tio av de som lämnade in feedback-lappar kryssat i att de var ateister eller agnostiker, dvs en fjärdedel av deltagarna. Efter alla debatter blev många kvar i auditorierna och minglade och diskuterade med talarna och med varandra. I Vasa kom dessutom tjugo personer på efterträffen som hölls i ett skilt utrymme, och trots att debatten började redan kl fem på eftermiddagen var folk kvar vid tiotiden och diskuterade ännu ivrigt, både med talarna och med varandra.

Veritas Forum arrangerar föreläsningar och samtal på universitet och högskolor. Meningen är att lyfta blicken från vardagsstudierna till de större frågorna i livet. Visionen på lång sikt är att förändra kulturen i samhället, att främja dialog, och att lyfta fram det kristna alternativet som intellektuellt hållbart på en offentlig plats i samhället.

Det första Veritas Forumet hölls 1992 på Harvard Universitet i USA, och därifrån har konceptet spritt sig till resten av USA, Europa och Asien. I Finland ordnades det första Veritas Forumet våren 2012, och arbetet koordineras av Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.

För mer info, kolla in Veritas Forums sida på facebook, där evenemangen sätts upp efterhand. Gilla gärna sidan och bjud med alla du känner som kunde ha intresse av Veritas forumen:
https://www.facebook.com/VeritasForumSvenskfinland/