"More To Come" i Åbo 12-14.11.2019

"More To Come" i Åbo 12-14.11.2019

 

Ett nytt och lyckat koncept är Mission Week. Idén kommer från Storbritannien, men vi vill nu testa konceptet i Åbo på svenska för första gången.

Dagsprogrammet ser ut på det sättet, att man först under dagen möter studeranden på campusområdet, talar med dem och bjuder med dem till kvällssamlingen.

På kvällssamlingen finns en god kristen talare som håller en inledning om något ämne och sen svarar på studerandenas frågor. Det är viktigt att ta in erfarna talare för att kunna interagera med studerandena på bästa sätt. Den här gången har vi bjudit in Stefan Gustavsson från Sverige som huvudtalare, och han har lovat ställa upp.

Mission Week i Åbo äger rum 12–14 november. Tisdagens tema på kvällssamlingen blir ”What About God? Does He Exist?” På onsdagen talar Gustavsson om Jesus Kristus ur ett historiskt perspektiv och rubriken blir: ”What About Jesus? Who Was He?” Torsdagens tema är hur vi idag kan leva som kristna i kraft av den Helige Ande. Temat kommer att vara: ”What About Me? On Becoming a Christian and the Difference It Could Make”

På onsdag eftermiddag kl 16 ordnas ett Veritas Forum i Gadolinia om Jesus som historisk person där temat är "Did Jesus Rise from the Dead?" Stefan Gustavsson och Matti Myllykoski diskuterar ämnet under ledning av moderator Sven-Olav Back.