Bli vår studentarbetare i Helsingfors!

Bli vår studentarbetare i Helsingfors!

 

Finlands evangelisk-lutherska Student och Skolungdomsmission (FSSM) söker studentarbetare till Helsingfors. Anställningen är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2019 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 %.


Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSMs studentarbete. Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier. Vi värdesätter en vision för evangelisation, god samarbetsförmåga, erfarenhet av församlingsverksamhet, initiativrikedom, organisationsförmåga och förmåga till självständigt arbete. Kännedom om Helsingfors svenska studentmission är en fördel. Arbetet görs i linje med FSSMs lärogrund, vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan.


En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktuppgifter till referenspersoner bör sändas senast 18.11.2018 till studentmissionen@studentmissionen.fi eller adressen FSSM/svenska verksamheten, Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors. I ansökan bör ingå en kort text om "Min vision för arbetet". På kuvertet eller som rubrik bör du skriva ”Helsingfors”. Mera information fås av Lilian Lindén, fornamn.efternamn@studentmissionen.fi, 050-526 5318, ledande studentarbetare för svenska verksamheten.