Bli vår skolungdomsarbetare på Åland!

Bli vår skolungdomsarbetare på Åland!

 

Är du vår nya skolungdomsarbetare i Mariehamn?

Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) söker en skolungdomsarbetare till Mariehamn på Åland. Anställningen är på arvodesbasis men motsvarar i arbetstid ett arbetsförhållande på 10 %. Arbetsförhållandet gäller 15.8-31.12.2021. Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga skolungdomsarbete i samarbete med studerande på orten. Till arbetet hör också att hålla kontakt med och att utvidga stödringen för arbetet.  

Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier, och att du behärskar svenska. Kännedom om Studentmissionen är en fördel. Likaså värdesätter vi att du har en vision för evangelisation, erfarenhet av frivilligarbete i församling, initiativrikedom och organisationsförmåga. Studentmissionen är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan, och arbetet görs i linje med FSSM:s lärogrund, vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan. För mer info se www.studentmissionen.fi/info.

En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktuppgifter samt referenspersoner bör sändas senast 9.8.2021 kl 12 till studentmissionen@studentmissionen.fi. I ansökan bör ingå en kort text om din vision för arbetet. På ämnesraden i mailet ska du skriva ”Åland”. Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi, ledande studentarbetare för svenska verksamheten. Vi förbehåller oss rätten att välja medarbetare, eller att inte välja någon alls.