Ateist eller kristen – vad är förnuftigast? - Veritas Forum i Vasa 17.11

Ateist eller kristen – vad är förnuftigast? - Veritas Forum i Vasa 17.11

Frågan om Guds existens har lockat och förbryllat människor i alla tider. Finns det förnuftiga skäl att tro på Gud? Det anser Mats Selander, medan Marcus Rosenlund säger att det inte alltid är det mest förnuftiga att vara ateist, men att det är det mest ärliga för honom. Hör dessa två diskutera ämnet, och ställ dina egna frågor efter debatten.

Ateist eller kristen – vad är förnuftigast? Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör, och Mats Selander, teolog och religionsfilosof, diskuterar Guds existens på Veritas Forum fredagen 17.11 kl 14.30-16.30 på Academill i Vasa, Strandgatan 2, Akademisalen, vån. 3. Som moderator fungerar studerande Leo Byskata. Välkommen med!

Presentationer

Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör, mest känd för radioprogrammet Kvanthopp som han startade på Radio Vega för tio år sedan. Han blev tilldelad Topeliuspriset 2015 för konsten att presentera vetenskap på ett begripligt sätt. Rosenlund har studerat journalistik på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt en del naturvetenskaper på fritiden. Specialintressen: kosmologi och meteorologi.

Mats Selander, teolog och religionsfilosof från den rikssvenska föreningen Apologia – Centrum för Kristen Apologetik. Selander har läst teologi vid Nordiska Bibelinstitutet i Säffle och Örebro Missionsskola, samt har en magisterexamen i filosofi och etik från Talbot School of Theology, Biola University, Los Angeles. Han är redaktör och medförfattare till boken "Gud och hans kritiker - en antologi om nyateismen", samt författare till "Utan Jesus ingen mobil i fickan - om hur kristen tro lade grunden för modern vetenskap".

Veritas Forum är ett nätverk som ordnar akademiska diskussionstillfällen kring livets stora frågor på universitetscampus och högskolor runt om i landet.

www.veritasforum.fi

www.facebook.com/VeritasForumSvenskfinland