Coachningshelgen var en succé!

Coachningshelgen var en succé!

 

Coachingshelgen uppnådde de mål som vi satt upp med marginal. Under helgen undervisade vi om vad det är att vara en stad på en berg i studievärlden och hur vi kan växa i vår förmåga att samarbeta med Gud. När helgen var klar hade team i Helsingfors, Åbo & Vasa format en plan för det kommande studieåret för att både utrusta troende studerande och nå nya. Gemenskapen och bönen för varandra var också betydande och det kändes som ett steg i rätt riktning för att utöka Guds rikes inflytande i studievärlden i Finland idag. VI planerar att fortsätta med satsningen nästa år.