Två jobb att söka! Åbo och Veritas Forum!

Två jobb att söka! Åbo och Veritas Forum!

Finlands evangelisk-lutherska Student och Skolungdomsmission (FSSM) söker en studentarbetare till Åbo och en koordinator för Veritas Forum arbetet. Anställningarna är i kraft från och med 10.8.2020 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandena är på 20 % vardera.

Bli vår koordinator för Veritas Forum arbetet på svenska!

Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga Veritas Forum arbetet i samarbete med Studentmissionens lokalföreningar. Till arbetet hör också att hålla kontakt med understödjarna och att utvidga stödringen för arbetet. Anställningen är i kraft 10.8–31.12.2020, med eventuell förlängning. Arbetsförhållandet är 20 %. Placeringen är någon av de orter där Studentmissionen har verksamhet på svenska, dvs. Helsingfors, Jakobstad, Vasa eller Åbo.
Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier. Goda språkkunskaper är en fördel. Vi värdesätter en vision för apologetik, initiativrikedom, organisationsförmåga, god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete.

Studentmissionen är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan, och arbetet görs i linje med  lärogrunden, visionen, värderingarna, strategin och verksamhetsplanen, för mer info se www.studentmissionen.fi.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktuppgifter samt referenspersoner bör sändas senast 4.4.2020 till studentmissionen@studentmissionen.fi. I ansökan bör ingå en kort text om Min vision för arbetet. På ämnesraden ska du skriva "Veritas Forum".  Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi, ledande studentarbetare för svenska verksamheten.

Bli vår studentarbetare i Åbo!

Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSM:s studentarbete i Åbo i samarbete med lokalföreningens styrelse. Till arbetet hör också att hålla kontakt med understödjarna och att utvidga stödringen för arbetet.  
Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier. Kännedom om Studentmissionen är en fördel. Likaså värdesätter vi att du har en vision för evangelisation, erfarenhet av frivilligarbete i församling, initiativrikedom och organisationsförmåga.
Studentmissionen är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan, och arbetet görs i linje med  lärogrunden, visionen, värderingarna, strategin och verksamhetsplanen, för mer info se www.studentmissionen.fi.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktuppgifter samt referenspersoner bör sändas senast 4.4.2020 till studentmissionen@studentmissionen.fi. I ansökan bör ingå en kort text om Min vision för arbetet. På ämnesraden ska du skriva "Åbo".
Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@ studentmissionen.fi, ledande studentarbetare för svenska verksamheten.

Vad gör en studentarbetare i praktiken?

Vår studentarbetare i Helsingfors, Jonatan Gauffin, listar vad han gör:

Deltar i styrelsemötena, som hålls med några veckors mellanrum. Ställer frågor och ger förslag där det finns potential.
Deltar i det team som planerar samlingar. Ofta behövs en hel del stöd, samlingar är ganska krävande att ordna.  
Ordnat kaffeutdelningar på två olika campus, åtminstone en gång i månaden på endera campuset. Vi har ett team som cirkulerar men jag har deltagit varje gång.
Träffat alla aktiva medlemmar individuellt och frågat vad de har för resurser att bidra med och på vilket sätt de vill vara med i Studmiss.
Sökt efter möjligheter att samarbeta med andra aktörer, bl.a. studentprästen i stan. Vi ordnande senast en gemensam julfest.
Deltar nu som då på Social sports, en verksamhetsform där vi sportar och lär känna nya bekantskaper.
Admin uppgifter. Uppdatera hemsidan, statistik, mm.
Planering och visionering framåt.
Skriver stödringsbrev och värvar personer till den personliga stödringen. Skriver för FSSMnytt då och då.  
Skype-träffar med de andra medarbetarna i Studmiss.  
Deltar i Sarbus, det svenska arbetsutskottet, som samlas några gånger per termin.